Tekstanalyse

Het testonderdeel ‘tekstanalyse’ meet het vermogen om nieuwe informatie te begrijpen. Voor veel werkgevers is het van belang dat zij een kandidaat voor een functie vinden die geschreven teksten goed kan analyseren en interpreteren. Door de kandidaat een stelling aan de hand van een gegeven tekst te laten beoordelen, kan een goed beeld worden gegeven van deze capaciteiten die de kandidaat bezit.

Uitleg tekstanalyse

Het onderdeel tekstanalyse begint met een tekst van 4 tot 6 zinnen. Daarbij wordt een conclusie gezet om te beoordelen. Er zijn maar drie antwoordopties beschikbaar: waar, niet waar, niet te beoordelen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Aantal vragen per tekst

Vaak worden meerdere vragen per tekst gegeven. Meestal kan je per tekst 3 tot 5 vragen verwachten om te beantwoorden. Deze zijn niet tegelijk zichtbaar, maar 1 voor 1. Je kan dus niet eerst alle vragen doornemen, en dan op zoek gaan naar de antwoorden. Die strategie kan alleen per vraag toegepast worden, en is daarmee een stuk minder interessant.

Subjectief

In dit soort vragen zit een bepaalde mate van subjectiviteit. Zaken die letterlijk in de tekst terugkomen zijn relatief makkelijk te beoordelen, maar soms kan je een vraag alleen met waar of niet waar beantwoorden na enige interpretatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van synoniemen (woorden die nagenoeg hetzelfde betekenen). Maar wellicht ook een algemene indruk van de tekst, of de toon. Deze subjectiviteit zorgt bij veel mensen voor twijfel, en soms ook enige frustratie omdat er nou eenmaal 1 antwoord gekozen moet worden, zonder een toelichting op dat antwoord te mogen geven.

Oefenen voor Tekstanalyse

Wil je meer weten over de werking van tekstanalyse, bekijk dan onze online oefenpakketten. Daar vind je extra uitleg, tips & tricks, en een oplosstrategie voor dit type vraag. En daarnaast vind je natuurlijk ook vele oefenopgaven op niveau, met de uitwerkingen van de antwoorden daarbij.

De module Tekstanalyse komt voor in het assessment van SHL/CEB. Wil jij alle modules uit deze test oefenen? Kies dan voor het oefenpakket van SHL/CEB.