Tabelrekenen

Het vermogen om numeriek te kunnen redeneren wordt gemeten aan de hand van ‘rekenen met tabellen’. Zowel het cijfermatig inzicht als verschillende rekenkundige vaardigheden worden getoetst aan de hand van dit testonderdeel. Niet alleen wordt er met dit onderdeel gekeken naar rekenniveau van de kandidaat, de potentiele werknemer moet de gegeven data ook op de juiste manier kunnen analyseren en interpreteren.

Uitleg Tabelrekenen

Het onderdeel tabelrekenen bevat relatief complexe sommen voor de beschikbare tijd. De opbouw is goed te vergelijken met verhaaltjessommen op de middelbare school. Een belangrijke eigenschap van dit onderwerp is dat de informatie die nodig is om de sommen op te lossen, in tabellen en/of grafieken staat, waar ook informatie in staat die niet nodig is voor het oplossen van de som.

Basis wiskunde

Om dit soort sommen goed te kunnen maken, is het belangrijk dat je basis wiskunde op goed niveau is. Natuurlijk het oplossen van simpele sommen op basis van vermenigvuldigen, en delen, maar ook het verwerken van vrij eenvoudige vergelijkingen. Daarnaast moet je goed kunnen rekenen met indexcijfers en percentages. We raden je aan om pas aan de slag te gaan met de echte opdrachten wanneer de basis goed op orde is. Gebruik hiervoor het gratis oefenmateriaal dat Careerstarter aanbiedt.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Interpreteren complexe informatie

Bij het verwerken van tabelrekensommen is er vaak een overvloed aan informatie uit tabellen en/of grafieken. Deze informatie is niet nodig om tot de juiste oplossing te komen. Ervaring met het verwerken van dat soort informatie is erg nuttig, je bespaart tijd en voorkomt fouten. Als je twijfelt of je voldoende ervaring hebt, ga dan bijvoorbeeld vooraf eens economische artikelen met tabellen en grafieken doornemen.

Multiple choice

De vragen van tabel rekenen zijn nagenoeg altijd multiple choice. Je kan in sommige gevallen tot de juiste oplossing komen door middel van logisch redeneren, zonder precies te weten hoe de juiste berekening werkt. Zo kan je de punten voor een specifieke vraag ook binnenhalen wanneer je niet precies meer weet hoe je een berekening had moeten maken.

e-assessment klassikaal
Tabel rekenen oefenen

Wil je meer weten over de juiste aanpak van tabelreken sommen? Of wil je een duidelijke strategie om de snelheid en kwaliteit van je antwoorden te verbeteren? Deze vind je in ons oefenpakket. Je krijgt daar natuurlijk ook vele opdrachten bij. Bij elke opdracht vind je een uitwerking van het juiste antwoord.

De module Tabelrekenen komt voor in de assessments van de testbureaus LTP en SHL/CEB. Wil jij je optimaal voorbereiden en alle modules uit het assessment dat jij gaat afleggen oefenen? Kies dan voor het oefenpakket van het assessmentbureau dat jou gaat testen.