Over SHL/CEB

SHL is een bekend internationaal assessment bureau dat is overgenomen door CEB. SHL/CEB biedt organisaties wereldwijd ondersteuning bij het verbeteren van selectieprocedures. Dit doet het assessmentbureau door de beste kandidaten te selecteren aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde testen die kunnen worden aangepast aan de wensen van de opdrachtgever. De onderdelen van het assessment variëren per land. In Nederland bestaat de test die het vaakst gebruikt wordt, de SHL/CEB Talent Measurement, normaliter uit de volgende drie onderdelen: figuurreeksen, tekst analyseren en rekenen met tabellen.

Tijdsduur

Bij de Talent Measurement van SHL/CEB wordt van te voren aangegeven hoeveel vragen er beantwoord moeten worden en hoeveel beschikbare tijd daarvoor gegeven wordt. Je kunt op deze manier berekenen hoeveel tijd je aan iedere vraag kunt besteden. Het is bij dit assessment niet mogelijk om vragen over te slaan, dus wanneer je te veel tijd besteed aan een moeilijke vraag zal je tijd verliezen voor het beantwoorden van andere vragen. Het is om deze reden belangrijk om de tijd goed in de gaten te houden.

Internationaal

SHL/CEB heeft een aanbod in assessments voor meer dan 50 landen wereldwijd en heeft al duizenden organisaties geholpen bij hun selectieprocedure. Per land verschillen de assessments vaak in inhoud en onderdelen. In Nederland bevat het assessment vaak in ieder geval het onderdeel ‘tekst analyseren’. Omdat dit onderdeel op taal gebaseerd is, kan de test niet als cultuurvrij worden beschouwd.

Bereid je optimaal voor op je SHL/CEB assessment,

lees meer over onze online training!

Testonderdelen

Het SHL/CEB assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Figuurreeksen

Bijna ieder e-assessment bevat tegenwoordig een subtest met figuurreeksen. Deze reeksen worden ook wel bewegende figuurreeksen genoemd; een onderdeel dat ook in de SHL/CEB Talent Measurement zit. De figuren in de figuurreeksen verschillen steeds van elkaar en volgen elkaar logisch op. Door het logische patroon te vinden, kun je bepalen wat het eerste logische opvolgende figuur is.  De figuurreeksen van SHL/CEB verschillen van andere tests met figuurreeksen doordat de figuren van SHL/CEB elkaar kunnen beïnvloeden. Zo kunnen kleuren en richtingen van figuurelementen het volgende figuur in de reeks bepalen. Het is daarom belangrijk om bij dit testonderdeel zowel de logische patronen als beïnvloedende factoren in de gaten te houden.

Tekst analyseren

In dit deel van de test wordt een korte tekst getoond met een stelling die  over de gegeven tekst gaat. Het is vervolgens aan jou om te bepalen of de stelling ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘niet te beoordelen’ is. De teksten die in dit onderdeel van de SHL/CEB Talent Measurement worden getoond zijn erg realistisch. Hierdoor schuilt het gevaar om gevoelsmatig het verkeerde antwoord te kiezen en je antwoord niet volledig te baseren op de gegeven tekst. Het is daarom belangrijk om bij dit onderdeel te onthouden dat het juiste antwoord gebaseerd is op wat er letterlijk in de gegeven tekst staat. We raden je aan om deze subtest goed te oefenen zodat het duidelijk is wat er van je verwacht wordt wanneer je aan dit onderdeel van de SHL/CEB begint.

Rekenen met tabellen

Dit onderdeel van de SHL/CEB Talent Measurement meet het vermogen om cijfermatig te kunnen redeneren. Veel assessments gebruiken het onderdeel Cijferreeksen om dit vermogen te testen maar SHL/CEB gebruikt de subtest Rekenen met tabellen zodat ook andere wiskundige vaardigheden kunnen worden getest. Zo wordt er gemeten of je complexe informatie makkelijk kunt omzetten in simpele breuken en of je snel goede inschattingen kunt maken. Ook wordt er gekeken of nieuwe formules direct toegepast kunnen worden en of er een goed begrip van tabellen is. Om de juiste feiten en cijfers uit de tabellen te halen is het nodig om een juist begrip van tabellen en grafieken te hebben. Ook zijn basis rekenvaardigheden nodig om tot het juiste antwoord te komen.

Voorbereiding

Deelnemers van het het SHL/CEB assessment, ervaren dat er veel oefening nodig is om een goede score te halen. Dit komt voornamelijk omdat de onderdelen van de test zeer lastig zijn en vanwege de tijdsdruk. Om deze reden hebben wij een speciale training ontwikkeld, die goed aansluit op het echte assessment. Wil jij je optimaal voorbereiden? Begin dan direct online met oefenen met de SHL/CEB training!

Bedrijven

SHL/CEB heeft internationaal al een groot aantal organisaties geholpen bij selectieprocedures. Enkele voorbeelden van bedrijven in Nederland die gebruik maken van SHL/CEB assessment zijn: Adecco, Bol.com, Coca Cola, DHL, Douwe Egberts, KPMG en Microsoft. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

‘De e-assessment training van Careerstarter was erg nuttig!
De vragen die ik tijdens de training heb geoefend kwamen overeen
met de vragen die in het e-assessment voorkwamen. Ik heb de test dan
ook ruim gehaald en mag daarom starten met mijn stage bij PWC!’
Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.