SHL Tekstanalyse in het e-assessment

SHL tabelrekenen
SHL tabelrekenen in het e-assessment
16 augustus 2018

Het bedrijf SHL neemt assessments af. Net als bij andere bureaus kan je de SHL test vaak thuis maken. Of dit het geval is wordt door het bedrijf bepaald waar je gaat solliciteren. Het SHL-assessment bestaat uit drie verschillende onderdelen: tekstanalyse, figuurreeksen en tabelrekenen. In de blog van deze week leggen we je uit hoe het onderdeel tekstanalyse in elkaar steekt. Daarnaast geven we informatie over de voorbereiding van SHL-tekstanalyse en informatie over oefenmateriaal.

Wat is tekstanalyse?

Tekstanalyse is een soort vraag waarbij je een korte tekst van ongeveer vier tot zes regels voorgeschoteld krijgt. Bij elke vraag staat een conclusie, welke beoordeeld moet worden met behulp van de tekst. De antwoordmogelijkheden zijn waar, niet waar of niet te beoordelen. Enkel op basis van de tekst moet het antwoord geformuleerd worden. Kennis over de echte wereld moet buiten beschouwing worden gelaten. Tekstanalyse doet dus een beroep op jouw vaardigheden om goed te lezen. Je moet zeer zorgvuldig kijken in hoeverre iets echt genoemd is, of dat het slechts een aanname is. Algemene kennis kan je dus eigenlijk alleen maar in de weg zitten.

Wat is SHL tekstanalyse?

Bij SHL tekstanalyse krijg je ongeveer 15 tot 25 minuten de tijd om vragen te maken. Je krijgt een tekst te zien, met daar 1 conclusie bij. Nadat je die gemaakt hebt, krijg je vaak nog een keer dezelfde tekst te zien, maar dan met een andere conclusie om te beantwoorden. Zo wordt elke tekst een paar keer hergebruikt.

Plan van aanpak

Het fijne van SHL tekstanalyse, is dat het mogelijk is om eer de tekst te bestuderen, voordat je de vraag gaat maken. Omdat de tekst meerdere malen gebruikt wordt, is zo’n neutrale blik op de tekst nuttig. Daarnaast is het fijn om te weten op welke manier je moet beginnen aan een vraag. Na het lezen van de vraag ga je per vraag beoordelen wat het juiste antwoord is. Probeer het antwoord altijd letterlijk in de tekst terug te vinden. Wanneer je het uit je herinnering probeert te doen, gaan er vaak dingen mis. Dit komt doordat je in dit geval aan het interpreteren- en niet aan het controleren bent.

De uitdagingen bij SHL tekstanalyse

In het onderdeel SHL Tekstanalyse zijn er eigenlijk twee grote uitdagingen wanneer je je aan het plan van aanpak houdt. Allereerst is het lastig dat een antwoord niet altijd in één zin geformuleerd is, maar over meerdere zinnen verspreid is. Hierdoor is het correcte antwoord niet eenvoudig terug te vinden. Verder worden soms synoniemen gebruikt. Woorden die ongeveer hetzelfde betekenen, maar niet letterlijk hetzelfde zijn. De afweging of tekst en conclusie overeenkomen wordt daardoor subjectiever, en dat kan voor verwarring zorgen. Je kan jezelf trainen om met die situaties om te gaan, en sneller een keuze te maken. Dit doe je door jezelf goed voor te bereiden.

Hoe bereid je SHL tekstanalyse voor?

SHL Tekstanalyse kan je goed voorbereiden door vragen te maken, maar vooral door de uitleg van anderen te bestuderen. Op deze manier leer je om vanuit een ander perspectief naar teksten en de vragen te kijken, en zo nodig je eigen antwoorden daarop aan te passen. Daarnaast kan het gebeuren dat je bij complexere vragen twijfelt over het juiste antwoord. Omdat de vraagstelling duidelijk is – 1 multiple choice antwoord invullen, geen toelichting geven op je antwoord – kan dat vrij frustrerend zijn. Gewenning aan die situatie zorgt voor een snellere keuze, en minder tijdverlies.

Hoe bereid je SHL tekstanalyse voor?

SHL tekstanalyse kan je goed voorbereiden door vragen te maken, maar vooral door de uitleg van anderen te bestuderen. Op deze manier leer je om vanuit een ander perspectief naar teksten en de vragen te kijken, en zo nodig je eigen antwoorden daarop aan te passen. Daarnaast kan het gebeuren dat je bij complexere vragen twijfelt over het juiste antwoord. Omdat de vraagstelling duidelijk is – 1 multiple choice antwoord invullen, geen toelichting geven op je antwoord – kan dat vrij frustrerend zijn. Gewenning aan die situatie zorgt voor een snellere keuze, en minder tijdverlies.