Over PiCompany

GITP is een human resource adviesbureau die organisaties helpt bij het behalen van doelen door HRM oplossingen te bieden. PiCompany is een dochter van GITP en richt zich op e-assessments. Wanneer jij voor een bedrijf of organisatie een online assessment van PiCompany moet afleggen, is de kans groot dat het om de intelligentietest genaamd ‘connector ability’ gaat. Deze capaciteitentest meet de algemene intelligentiefactor en hoe goed je in staat bent om snel en gemakkelijk nieuwe opgaven op te lossen. Dit e-assessment bestaat uit de volgende vier onderdelen: figuurreeksen, matrixen, analogieën en cijferreeksen.

Tijdsduur en aantal vragen

Tijdens het maken van het Picompany assessment wordt er niet aangegeven hoeveel tijd er beschikbaar is voor het maken van een opgave. Wel wordt is er bij elke vraag een balkje te zien die afloopt wanneer je nog beperkte tijd beschikbaar hebt om de huidige opgave te beantwoorden. Naar schatting van deelnemers die de Picompany test reeds gemaakt hebben, wordt er per vraag ongeveer 45 seconden de tijd gegeven om deze te beantwoorden. Dit verschilt echter wel per vraag én per testonderdeel. Omdat het assessment van Picompany adaptief is, verschilt het per testdeelnemer hoeveel opgaven er zullen worden gegeven.*

Adaptief

De connector ability test is een adaptieve capaciteiten test. Dit betekent dat de opgaven tijdens het maken van de test worden aangepast aan het niveau van iedere kandidaat. De deelnemer krijgt continu een nieuwe vraag voorgelegd die op dat moment het beste bij zijn of haar niveau past. Dit zorgt ervoor dat iedere connector ability test anders is.

Internationaal

De ‘connector ability’ test van PiCompany bevat geen verbaal onderdeel wat ervoor zorgt dat dit e-assessment cultuurvrij is. Ook kunnen testdeelnemers na afloop van de test de testscores vergelijken met internationaal gestandaardiseerde normgroepen.  Dit zorgt ervoor dat de ‘connector ability’ test populair is bij bedrijven die veel te maken hebben met internationale werknemers.

‘De 1 op 1 training van Careerstarter was erg waardevol
omdat het gericht was op het assessment van PiCompany. 
Ik werd door de training zelfverzekerder en heb de test gehaald
met een boven gemiddelde score!’

Bereid je optimaal voor op je PiCompany assessment,

bekijk snel onze online training!

Testonderdelen

Het PiCompany assessment bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: cijferreeksen, analogieën, matrixen en bewegende figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Figuurreeksen

Het onderdeel figuurreeksen van het PiCompany assessment meet het vermogen om logische redeneringen af te kunnen maken. Bij deze subtest worden er vier figuren getoond die allen een logische relatie met elkaar hebben. Het is vervolgens aan jou om uit te zoeken wat het logische verband is door te ontdekken welke eigenschappen van de figuren steeds veranderen. Uiteindelijk kan het juiste vijfde figuur, die logisch op de eerste vier figuren volgt, worden bepaald.

Analogieën

Met het testonderdeel ‘analogieën’ van het PiCompany assessment wordt het vermogen om verbaal te redeneren gemeten. Bij dit onderdeel worden er twee relaties getoond. Wanneer begrip A tot begrip B (beiden uit de eerste relatie) staat, als begrip C tot begrip D (beiden uit de tweede relatie), dan is er een juiste analogie. Tijdens de PiCompany test bestaan er ‘lege plekken’ in de relaties die met de juiste begrippen dienen te worden opgevuld zodat er een juiste analogie ontstaat. Er zijn veel verschillende soorten relaties tussen de begrippen mogelijk. Door naar zowel de betekenis als de eigenschappen van de woorden te kijken, kan de correcte relatie gevonden worden. Om het onderdeel ‘analogieën’ van dit assessment goed onder de knie te krijgen, is het belangrijk om veel te oefenen met de verschillende soorten relaties die de analogieën kunnen bevatten.

Cijferreeksen

Het onderdeel cijferreeksen van de connector ability test meet hoe snel en gemakkelijk je logica kunt herkennen in een reeks getallen. Er wordt een reeks met getallen getoond waarbij er verbanden tussen de getallen bestaan. Door dit verband de ontdekken kan het eerst volgende getal van de cijferreeks worden aangevuld. Bij dit onderdeel van het assessment mag geen rekenmachine worden gebruikt. Het is daarom belangrijk om goed te kunnen hoofdrekenen. Daarnaast is het lastige aan cijferreeksen dat er soms niet alleen een verband tussen de getallen bestaat, maar dat dit verband zelf ook groter of kleiner kan worden. Het is dus belangrijk om ook verbanden ín verbanden te kunnen herkennen om het juiste eerstopvolgende getal te vinden. Daarnaast moeten er soms getallen in de cijferreeks worden overgeslagen om tot het juiste antwoord te komen. Deze cijferreeksen worden ook wel ‘dubbele cijferreeksen’ genoemd.

Matrixen

De subtest ‘matrixen’ van de connector ability test is tevens een visueel onderdeel. Deze subtest meet het vermogen om te kunnen analyseren en ingewikkelde relaties te vervolgen. Bij iedere opgave wordt een matrix met negen vlakken (3 kolommen en 3 rijen) getoond met in ieder vlak een figuur. Het negende vlak van de matrix is leeg en het is aan jou om te bepalen welk figuur er in het laatste vlak moet komen te staan. De rijen en kolommen van de matrix beïnvloeden elkaar waardoor er een verband tussen de figuren bestaat. Het verband tussen de figuren in de eerste kolommen is ook toepasbaar voor de volgende kolommen in de matrix. Zowel de informatie uit de rijen als kolommen kunnen dus worden gebruikt om het juiste antwoord te vinden. Door dit logische verband vast te stellen kan het negende vlak worden bepaald en kan het juiste antwoord uit de vier antwoordmogelijkheden gekozen worden.

Voorbereiding PiCompany assessment

PiCompany geeft zelf veel informatie over hoe de test in elkaar zit en hoe je goed voor het e-assessment kunt oefenen. Wil jij je optimaal voorbereiden? Begin dan nu online met oefenen met ons speciaal ontwikkelde PiCompany assessment pakket!

Bedrijven

Omdat PiCompany een bekend e-assessment bureau in Nederland is en de connector ability test geschikt is voor internationale sollicitanten, zijn er veel bedrijven die gebruikt maken van dit e-assessment. Enkele voorbeelden van bedrijven die de test van PiCompany gebruiken zijn: ABN AMRO, AFM, Ahold, De Bijenkorf, Friesland Campina en Rabobank. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.