PiCompany cijferreeksen in het e-assessment

verbaal redeneren
E-assessment verbaal redeneren
20 juni 2018
PiCompany figuurreeksen
PiCompany figuurreeksen in e-assessment
4 juli 2018

PiCompany is een bureau dat ook een assessment heeft. Het PiCompany e-assessment bevat de onderdelen matrixen, figuurreeksen, cijferreeksen en in sommige gevallen analogieën. Probeer van tevoren uit te zoeken uit welke onderdelen jouw assessment bestaat. Dit artikel gaat verder in op de cijferreeksen die in PiCompany voorkomen. Je zal eerst een korte  uitleg over cijferreeksen in het algemeen vinden. Daarna krijg je een toelichting op cijferreeksen binnen PiCompany. De veel voorkomende reken en puzzel opdrachten worden vervolgens uitgelegd. Tot slot krijg je nog tips over cijferreeksen oefenen.

Wat zijn cijferreeksen?

De naam cijferreeksen dekt eigenlijk al goed de lading van de opdracht. Het is een reeks die bestaat uit 4 tot 8 cijfers, waarna je het volgende getal of soms de volgende twee getallen moet voorspellen. Er zijn twee manieren om de cijferreeksen te benaderen. In de meeste gevallen kan je de oplossing het best gewoon uitrekenen. Echter, sommige cijferreeksen kan je ook zien als puzzels die opgelost moeten worden. Deze reeksen bevatten een opvallend wiskundig patroon, of bestaan uit twee cijferreeksen door elkaar heen.. Om de oplossing te vinden moet je alsnog rekenen, maar vooral inzicht tonen.

Hoe zien cijferreeksen er uit?

De meeste cijferreeksen binnen PiCompany zijn relatief kort.Deze bestaan uit 4 tot 6 getallen. Getallen met een negatieve waarde komen regelmatig voor bij PiCompany. Daarentegen komen machten en breuken slechts sporadisch terug in de cijferreeksen.Die opdrachten hoeven minder aandacht te krijgentijdens de voorbereiding. Tot slot zijn de opdrachten van PiCompany vrij rekenkundig, waarbij je vaak een extra laag moet gebruiken om het antwoord uit te rekenen.

Rekenkundige cijferreeksen

Doordat bij de PiCompany cijferreeksen veel gerekend moet worden, is het van belang dat je over bepaalde wiskundige kennis beschikt. Via deze link kan je oefenen met het oefendocument. Hiermee kan je testen of je de benodigde kennis beschikt.. Tot slot is het verstandig om je in te stellen op cijferreeksen waarbij je de uitkomst moet berekenen. Soms zien cijferreeksen eruit als puzzels, maar dit is meestal niet het geval.

Twee cijferreeksen door elkaar

Naast dat de cijferreeksen van PiCompany rekenkundig zijn, komt het ook voor dat er twee getallenreeksen door elkaar in staan. Dat gebeurt vooral bij de langere reeksen, de cijferreeksen met 6 getallen erin. Ook bij deze reeksen is het vervolgens van belang dat je blijft rekenen om tot het antwoord te komen. Er zitten nog steeds niet of nauwelijks puzzels in.

Moeilijkheid bij PiCompany getallenreeksen

Zoals eerder al aangegeven zijn de getallenreeksen van PiCompany erg rekenkundig. Om juiste patronen te herkennen heb je ten minste 2 of 3 verschillen nodig. Bij PiCompany is er soms wat weinig informatie beschikbaar. Op de relevante laag is soms zelfs maar 1 getal beschikbaar. Het meest logisch is dan om te veronderstellen dat het een constante is, maar dat is een aanname met onzekerheid. Dat maakt het extra moeilijk.

Cijferreeksen oefenen

Het oefenen van cijferreeksen kan met het Careerstarter pakket voor Cijferreeksen. Wanneer je alle onderdelen van het assessment wil oefenen, kan je gebruik maken van het PiCompany pakketof het totaalpakket (ook nuttig voor andere tests). Hetcijferreeksen pakket van Careerstarter is gemaakt om cijferreeksen in het algemeen te leren beheersen Hierdoor  zal je dus zien dat je voorbereiding meer van je vraagt dan de echte test, waardoor je meer dan goed voorbereid bent op wat je in de PiCompany test te wachten staat.

Moet je binnenkort een assessment maken en wil je met cijferreeksen oefenen? Klik dan op deze link!