Over Meurs Q1000

Meurs en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Meurs HRM is een psychologisch bureau die tevens tests en e-assessments ontwikkelt. De Q1000 is een capaciteitentest van Meurs die de algemene cognitieve capaciteiten meet. Meurs levert onder andere assessments voor het Rijkstraineeprogramma. Daarnaast houdt Meurs HRM zich bezig met kwaliteitsonderzoek en productontwikkeling. De testonderdelen van de Meurs Q1000 meten zowel aangeboren als verworven intelligentie en creëren daarmee een goed en betrouwbaar beeld van de kandidaat. De (volledige) Q1000 Meurs capaciteiten test geeft een score op vier verschillende dimensies: de algemene cognitieve capaciteiten (ACAP), verbale cognitieve capaciteiten (VCAP), figurale cognitieve capaciteiten (FCAP) en cijfermatige cognitieve capaciteiten (CCAP). Deze worden gemeten aan de hand van de volgende onderdelen: figuurreeksen, cijferreeksen, diagrammen en analogieën.

Tijdsduur

Het aantal gegeven vragen staat bij de Meurs Q1000 niet vast en kan dus verschillen per kandidaat en testonderdeel. De kandidaten van de Q1000 Meurs test krijgen voor iedere opgave een bepaalde tijd om de opgave te beantwoorden. Per testonderdeel verschilt deze gegeven tijd. Van te voren wordt er aangegeven hoeveel tijd er per vraag beschikbaar is. Wanneer de tijd voor een vraag verstreken is, duurt het 6 seconden voordat de volgende vraag getoond wordt. Op deze manier kan de kandidaat na iedere vraag een korte pauze nemen om zich op de volgende opgave te focussen.

Internationaal

Omdat de Q1000 Meurs verschillende dimensies van intelligentie meet, kunnen sommige inhoudsdimensies als cultuurvrij worden beschouwd. Zo zitten er geen verbale onderdelen in de subtests die cijfermatige- en figurale capaciteiten meten. Om de verbale capaciteiten te meten is het echter wel nodig om verbale subtests af te nemen. Deze subtests kunnen vanwege het taal onderdeel niet als cultuurvrij worden beschouwd. Tevens kan de dimensie ‘algemene cognitieve capaciteiten’ niet als cultuurvrij worden beschouwd omdat het verbale onderdeel hierbij wordt meegerekend voor de totaalscore.

Bereid je optimaal voor op je Meurs assessment,
bekijk snel onze online training! 

Testonderdelen

Het Meurs assessment bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: diagrammen, cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Figuurreeksen

De subtest ‘figuurreeksen’ van de Meurs Q1000 meet het vermogen om logisch te redeneren. De figuurreeksen van Meurs zijn bewegende figuurreeksen en meten hierdoor tevens het vermogen om verbanden te ontdekken, het abstractievermogen én het analytisch denken. De onderliggende factoren van bewegende figuurreeksen zijn nog vrij onbekend, wat er voor zorgt dat nog niet veel assessment deelnemers weten hoe deze reeksen er uit zien en opgelost dienen te worden. Om deze reden komen bewegende figuurreeksen steeds vaker voor in e-assessments. De subtest ‘figuurreeksen’ van de Meurs Q1000 toont bij iedere opgave 4 figuren die aan de hand van bepaalde eigenschappen elkaar beïnvloeden. Door patronen te herkennen en een verband tussen de figuren te vinden kun je bepalen wat het eerst opvolgende figuur hoort te zijn.

Het onderdeel ‘figuurreeksen’ bestaat gemiddeld uit 15 vragen. Voor iedere vraag wordt 1 minuut gegeven om deze te beantwoorden. Tijdens het maken van de test wordt in het scherm de resterende beschikbare tijd getoond.*

Cijferreeksen

Het vermogen om numeriek analytisch te kunnen redeneren wordt door de Meurs Q1000 gemeten aan de hand van cijferreeksen. De test kandidaat wordt gevraagd om wetmatigheden te ontdekken en cijfermatige gegevens te analyseren en verwerken. Iedere opgave van deze subtest toont vijf cijfers welke een logisch patroon bevatten. Door het logische verband tussen de getallen te vinden kunnen de laatste twee cijfers van de cijferreeks worden bepaald. De verbanden van de cijfers in de reeksen kunnen ontstaan aan de hand van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen delen en machten. Bij iedere cijferreeks worden er vier antwoordmogelijkheden getoond die allen uit 2 cijfers bestaan. Één van deze antwoordmogelijkheden bevat de twee eerstopvolgende cijfers van de getoonde cijferreeks, dit is het juiste antwoord.

Dit onderdeel van de test bestaat doorgaans uit 12 vragen waar 1 minuut en 10 seconden per vraag voor wordt gegeven om deze te beantwoorden. Ook bij dit onderdeel wordt de resterende beschikbare tijd aangegeven.*

Diagrammen

Het onderdeel ‘diagrammen’ van het Meurs assessment meet de verbale en figuurmatige vaardigheden. Er wordt gemeten in hoeverre de test kandidaat kan aangeven wat de samenhang tussen verzamelingen van begrippen is. Er worden verschillende begrippen getoond die een relatie met elkaar kunnen hebben. Het is vervolgens aan jou om de samenhang tussen deze begrippen te vinden.  De antwoordmogelijkheden bestaan uit afbeeldingen van cirkels die het verband van de begrippen kunnen aangeven. Zo kunnen de cirkels los van elkaar staan wanneer er geen verband tussen de begrippen te vinden is of kunnen er cirkels in één grote cirkel staan wanneer één van de begrippen een verzamelbegrip voor de anderen is. We raden aan om dit onderdeel van de test goed te oefenen en te leren welke 10 verschillende verbanden er tussen de begrippen mogelijk zijn.

De subtest ‘diagrammen’ van de Meurs Q1000 bestaat gemiddeld uit 30 vragen. Per vraag wordt 25 seconden de tijd gegeven om deze te beantwoorden. Een snelle beoordeling van de opgave is bij dit assessment onderdeel dus van belang.*

Analogieën

Het verbaal analytisch inzicht wordt door de Meurs Q1000 gemeten aan de hand van dubbele analogieën. Wanneer je overeenkomsten tussen paren van begrippen kunt ontdekken, betekent dit dat je samenhangen kunt herkennen en grote lijnen kunt zien. Bij dit onderdeel worden twee relaties tussen twee begrippen getoond waarbij er bij iedere relatie een begrip is weg gelaten. Het is de bedoeling dat de kandidaat de lege ruimtes in de relaties aanvult zodat deze relaties vergelijkbaar worden gemaakt en er zich twee analogieën vormen. Een voorbeeld van een dubbele analogie is: ‘ appel staat tot fruit als wortel staat tot groenten’ waarbij de woorden ‘appel’ en ‘wortel’ de weggelaten begrippen kunnen zijn die aangevuld dienen te worden. Per ontbrekend begrip worden er drie antwoordmogelijkheden getoond waaruit gekozen kan worden.

Het onderdeel ‘analogieën’ van de Meurs Q1000 bestaat gemiddeld uit 15 vragen. Per vraag worden en doorgaans 50 seconden gegeven om deze te beantwoorden. Ook hier wordt de resterende beschikbare tijd getoond.*

Voorbereiding

Omdat ieder onderdeel van de Meurs Q1000 met een bepaalde tijd per vraag werkt, raden we je aan om met deze tijdsdruk te oefenen. Daarnaast raden we je aan om veel oefenopgaven te maken voor alle onderdelen omdat deze onderdelen erg van elkaar verschillen in de aanpak van de opgaven.  Wil jij je optimaal voorbereiden op je assessment? Begin dan nu online met oefenen met ons speciaal ontwikkelde Meurs Q1000 assessment pakket!

Bedrijven

De Meurs Q1000 is al door duizenden verschillende kandidaten gemaakt. Veel grote en bekende organisaties gebruiken het Meurs assessment bij hun selectieprocedure. Een aantal voorbeelden van de organisaties die van deze test gebruik maken zijn: Belastingdienst, Defensie, Heineken, KLM en Rijksoverheid. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Meurs en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.