Matrixen

Het vermogen om abstract en logisch te redeneren wordt in een assessment regelmatig getest door middel van het testonderdeel ‘matrixen’. Aan de hand van dit onderdeel wordt gemeten hoe snel een kandidaat verbanden kan leggen en in welke mate er oplossingsgericht wordt gedacht. Veel werknemers vinden het belangrijk om dit te testen zodat er een inschatting kan worden gemaakt van hoe de werknemer problemen zal oplossen, hoe flexibel er met nieuwe informatie zal worden omgegaan en of de werknemer aanleg heeft voor analytisch denken.

Uitleg Matrixen

Een matrix bestaat uit 9 vakjes gevuld met informatie, waarvan er 1 vakje ontbreekt. De vulling van de vakjes wordt geplaatst op basis van regels, die uiteindelijk bepalen welke figuurtjes per vakje of per rij geplaatst worden en hoe deze zich gedragen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Soorten regels voor matrixen

Er zijn regels die per vakje gelden (bijvoorbeeld elk vakje heeft 1 rondje erin).Er zijn ook regels die voor rijen gelden (bijvoorbeeld elke rij heeft dezelfde figuurtjes, maar wellicht ook de verplaatsing van een bepaald figuurtje).Bij de regels voor rijen is het verder nog van belang om te onthouden dat regels horizontaal, verticaal of in beide richtingen kunnen gelden.

Consequent toepassen van regels voor matrixen
De regels die je vindt moeten natuurlijk wel consequent toegepast worden. Een regel voor losse vakjes moet voor alle vakjes gelden. Een regel voor rijen moet voor elke rij gelden, in de richting waarin je de regel hebt gevonden. Wordt de regel niet consequent toegepast, dan is de regel niet geldig en daarmee niet nuttig voor het vinden van het juiste antwoord.

Voorbeeld matrix
Een voorbeeld van een eenvoudige matrix met daarin een aantal verschillende oplossingen kan je hieronder vinden.

Een horizontale regel is bijvoorbeeld de afwisseling zwart/wit/zwart in elke rij. Verticaal bekeken zou je juist kunnen zeggen dat de kleuren in elke rij hetzelfde zijn. Verder heeft elk individueel vakje 1 cirkel erin staan.

Matrixen oefenen

Wil je meer weten over de verschillende soorten analyses, een duidelijk stappenplan voor het oplossen van matrixen, en vervolgens gelijk aan de slag met uitdagende oefenopdrachten? Bestel het Matrixen oefenpakket, met daarin vele opdrachten en duidelijke uitwerkingen van het juiste antwoord bij elke matrix.

De module Matrixen komt voor in de assessments van de testbureaus LTP en PiCompany. Wil je alle modules van het assessment dat jij gaat afleggen oefenen? Kies dan voor het oefenpakket van het testbureau dat jou gaat testen.