Over LTP

LTP Business Psychologists is een bekend psychologisch adviesbureau in Nederland. Het bureau ontwikkelt zelf instrumenten en modellen voor assessments om bedrijven en organisaties te helpen bij selectieprocedures. De assessments kunnen worden aangepast aan de wensen van de organisaties die gebruik willen maken van de testen. Door het grote aanbod in diverse psychologische test van goede kwaliteit, maken veel bedrijven en organisaties in Nederland gebruik van het LTP capaciteiten assessment. Het assessment dat doorgaans wordt gebruikt, bestaat uit de volgende onderdelen: statische figuren, matrixen, analogieën en rekenen met tabellen.

Tijdsduur

Van te voren wordt per onderdeel aangegeven hoeveel vragen er beantwoord dienen te worden en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar is. Bij het assessment van LTP is het vaak mogelijk om vragen over te slaan om deze later te beantwoorden. Op deze manier kun je eerst de opgaven maken waarvan jij zekerder bent van je antwoord. Ook worden alleen de juiste antwoorden meegeteld en kun je dus vragen die je niet weet het beste gokken.

Internationaal

LTP Business Psychologists werkt wereldwijd samen met HRM adviesbureaus die gespecialiseerd zijn op het gebied van assessment en development. Doordat LTP een groot aanbod van verscheidene tests en assessment onderdelen bezit, bevat elk assessment een andere selectie van test onderdelen. De tests van LTP bevatten doorgaans wel een verbaal onderdeel, namelijk het onderdeel analogieën, waardoor de testen niet als cultuurvrij kunnen worden beschouwd. Wel is de test naast Nederlands ook beschikbaar in de volgende talen: Engels, Frans, Duits en Spaans.

Bereid je optimaal voor op je LTP assessment,

bekijk snel onze online training!

Testonderdelen

Het LTP assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Syllogismen

Met de subtest ‘syllogismen’ van LTP wordt het vermogen om logisch te redeneren gemeten. Dit onderdeel focust op de conclusies die kunnen worden getrokken aan de hand van een stelling met een algemeen karakter en een stelling met een specifiek karakter. Het is aan jou om te bepalen welke conclusie er kan worden getrokken aan de hand van deze gegeven stellingen. Bij een juist syllogisme volgt de laatste uitspraak logisch uit de eerste twee. De gegeven uitspraken bij de subtest ‘syllogismen’ gaan vaak tegen je gevoel in wat het lastig kan maken om de juiste oplossing te vinden. Het is bij deze subtest belangrijk om te onthouden dat de stelling van jouw gekozen antwoord puur taal inhoudelijk gebaseerd is, en niet op de kennis die jij zelf van de wereld hebt. Het is aan te raden om dit onderdeel van een e-assessment goed te oefenen aangezien syllogismen niet iets is waar je dagelijks mee te maken krijgt.

Het onderdeel syllogismen bestaat gemiddeld uit 20 vragen waar 10 minuten de tijd voor wordt gegeven. Tijdens het maken van de test wordt onderaan het scherm je voortgang aangegeven. Tevens krijg je te zien wat de resterende beschikbare tijd is om het onderdeel af te maken.*

Matrixen

De subtest ‘matrixen’ van het LTP assessment meet het vermogen om logisch en abstract te kunnen redeneren. Tijdens de test worden er 3 rijen en 3 kolommen met in totaal 9 vlakken getoond. Ieder vlak bevat een apart figuur die een verband heeft met een ander figuur uit de matrix. De verbanden kunnen zowel horizontaal als verticaal te vinden zijn en ook de vormen van de figuren kunnen variëren. Daarnaast kunnen de verbanden ‘bewegen’ wat betekent dat een eigenschap van een figuur de eigenschappen van een ander figuur kan beïnvloeden. Aan de hand van alle informatiestukken uit de matrix is het mogelijk om het figuur te vinden dat het laatste vak van de matrix moet vullen. Bij dit onderdeel van het LTP assessment kun je uit 8 antwoordmogelijkheden kiezen. Omdat de verbanden tussen de figuren op veel verschillende manieren tot stand kunnen komen, is het belangrijk dat je oefent met het vinden van deze verbanden.

De subtest ‘matrixen’ van de LTP test bestaat gemiddeld uit 25 vragen. De tijd die voor dit aantal vragen gegeven wordt is 25 minuten. Dit betekent dat er per vraag 1 minuut de tijd is om deze te beantwoorden. Echter, wanneer er tijd overblijft bij een vraag, wordt de overige beschikbare tijd meegenomen voor een volgende vraag.*

 Analogieën

Het vermogen om verbaal te redeneren wordt bij het LTP assessment getest aan de hand van analogieën. Een analogie is een overeenkomst tussen verschillende begrippen waarbij A tot B staat als C tot D. Dit betekent dat de relatie tussen A en B het zelfde moet zijn als die tussen C en D. Een kenmerk van dit assessment onderdeel van LTP is dat de analogieën dubbel zijn. Dit betekent dat er twee open plekken in de vergelijking te vinden zijn. Beide analogieën missen dus een begrip die aangevuld dient te worden. Door naar zowel de betekenis als de eigenschappen van de woorden te kijken, kan de relatie van de analogieën worden gevonden. Het is vervolgens aan jou om de analogieën met de juiste begrippen aan te vullen zodat de relaties van beide analogieën gelijk zijn. Om het onderdeel ‘dubbele analogieën’ van dit assessment goed onder de knie te krijgen, is het belangrijk om veel te oefenen met de verschillende soorten relaties die de analogieën kunnen bevatten.

Het onderdeel dubbele analogieën van de LTP test bestaat doorgaans uit 25 tot 30 vragen. Er wordt voor dit aantal vragen 18 tot 25 minuten de tijd gegeven om dit onderdeel af te ronden. Tijdens het maken van de test wordt onderaan het scherm je voortgang aangegeven. Tevens krijg je te zien wat de resterende beschikbare tijd is om het onderdeel af te maken.*

Rekenen met tabellen

De LTP capaciteitentest meet het cijfermatig inzicht aan de hand van het onderdeel ‘rekenen met tabellen’. De LTP test maakt gebruik van duidelijke en overzichtelijke tabellen waardoor de test redelijk laagdrempelig is voor mensen die niet veel ervaring hebben op het gebied van rekenen met tabellen. Het is belangrijk om goed te begrijpen om welke informatie er precies gevraagd wordt zodat het duidelijk is waar in de tabel je precies naar moet kijken. Basis hoofdrekenvaardigheden zijn nodig om de juiste berekeningen te maken aan de hand van de gegeven informatie in de tabel. Door snelle hoofdberekeningen te maken kunnen er antwoorden worden uitgesloten en kun je sneller tot het juiste antwoord komen. Het is verstandig om pen en papier bij de hand te hebben zodat je berekeningen kunt maken en tussenantwoorden kunt opschrijven. Ook raden we aan om goed te oefenen met tabellen aflezen zodat je weet welke informatie je nodig hebt.

Het onderdeel ‘rekenen met tabellen’ van deze test bestaat doorgaans uit 25 tot 30 vragen waar in totaal 15 tot 20 minuten de tijd voor wordt gegeven. Tijdens het maken van de test wordt onderaan het scherm je voortgang aangegeven. Tevens krijg je te zien wat de resterende beschikbare tijd is om het onderdeel af te maken.*

Statische figuurreeksen

Met ‘statische figuurreeksen’ wordt het vermogen om logisch en abstract te kunnen redeneren getest. ‘Statische figuurreeksen’ verschillen van ‘bewegende figuurreeksen’ (die in veel andere e-assessments gebruikt wordt) en vergen een andere oplossingsstrategie. Waar het bij ‘bewegende figuurreeksen’ gaat om het herkennen van een volgorde en logische verbanden, gaat het bij ‘statische figuurreeksen’ enkel om het herkennen van eigenschappen. Careerstarter biedt momenteel (nog) geen oefenpakket voor dit onderdeel.

Voorbereiding

Op de website van LTP zijn een aantal oefenvragen te vinden voor je voorbereiding op de test. Dit zijn echter maar enkele voorbeelden en om de verschillende onderdelen van het assessment goed onder de knie te krijgen raden we je aan om meer oefeningen te zoeken. Onze online assessment training is de beste manier om je voor te bereiden op je LTP assessment!

Bedrijven

Het assessment van LTP Business Psychologists wordt in Nederland bij veel bedrijven gebruikt bij selectieprocedures. Een aantal bedrijven die gebruik maken van de test zijn onder andere: Achmea, DUO, KPN, Ministerie van Buitenlandse Zaken, NIBC, Schiphol en YSE. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.