e-assessment
De 5 e-assessment voorbereidingstips!
18 april 2018
Zo komt jouw score op de e-assessment tot stand
3 mei 2018

Eén van de drie belangrijkste categorieën in een e-assessment is het onderdeel logisch redeneren. Vaak wordt dit door mensen ook wel omschreven als het oplossen van puzzels. Voor werkgevers is het prettig dat weinig kandidaten ervaring hebben met dit onderdeel, omdat hierdoor toegevoegde waarde ontstaat in de vergelijking tussen kandidaten. Voor kandidaten is het voordeel van dit onderdeel, dat het in relatief korte tijd mogelijk is om grote verbeteringen door te voeren in je eigen niveau. De onderdelen die tot deze categorie behoren zijn in ieder geval figuurreeksen, matrixen, statische figuren en kubussen.

Figuurreeksen

Het onderdeel figuurreeksen komt vaak voor in e-assessments en is een relatief makkelijk onderdeel van het onderwerp logisch redeneren. Figuurreeksen bestaan uit 4 of 5 opeenvolgende plaatjes, met een 5e of 6e plaatje dat ontbreekt. Meestal staat deze aan het eind van de reeks, maar soms ook juist in het midden. Door de verschillende onderdelen in de figuurreeks te analyseren, kun je snel toe werken naar het juiste antwoord. Wil je meer weten over figuurreeksen en de juiste aanpak? Kijk op onze pagina over figuurreeksen.

Matrixen

Een matrix bestaat uit een vierkant met 9 vakjes, zowel horizontaal als verticaal 3 rijen van 3. Eén van deze vakjes ontbreekt, op die plek staat een vraagteken. Bij matrixen gelden regels per rij, bijvoorbeeld voor de horizontale rijen, de verticale rijen, of beiden. Om een geldige regel te vinden moet hij in beide complete rijen helemaal toepasbaar zijn en bovendien in de incomplete rij niet ontkracht worden. Op basis van een geldige regel kan je enkele antwoorden wegstrepen. Verder kunnen regels ook per plaatje gelden. Bijvoorbeeld voor het aantal figuurtjes in 1 plaatje. Wil je meer weten over matrixen? Kijk op onze pagina over Matrixen.

Statische figuren

Bij statische figuren wordt net zoals bij matrixen het willekeurige resultaat van een aantal geldende regels weergegeven. In de meeste gevallen wordt dan gevraagd om de regels te vinden en vervolgens te bepalen welk antwoord daar dan bij hoort. In sommige gevallen wordt ook gevraagd om 2 bijbehorende antwoorden. Het oplossen van dit soort vragen is vrij creatief: je moet eigenlijk met je verzonnen regels in 1 keer de oplossing te pakken hebben.

Kubussen

Logisch redeneren wordt soms ook getest met kubussen. Naar dit soort vragen wordt ook wel gerefereerd als vragen op basis van ruimtelijk inzicht. De vraag bevat dan vaak 1 complete kubus, met op elke kant een ander soort afbeelding. Je ziet de uitgeklapte variant en dan een aantal kubussen die in elkaar gevouwen zijn en daardoor gedeeltelijk gedeeltelijk zichtbaar zijn. Jij moet beoordelen waarbij je moet aangeven of ze te maken zijn van de gegeven uitdraai.

Logisch redeneren voorbereiden

Het voorbereiden van logisch redeneren is belangrijk, aangezien de meeste kandidaten niet heel bekend zijn met het type vragen. De gemiddelde sollicitant zal niet heel bekend zijn met het soort vragen. Bij een goede voorbereiding zit een plan van aanpak om je snelheid en kwaliteit te waarborgen. Vervolgens zal je vooral veel moeten oefenen volgens dat plan. Wil je meer weten over het voorbereiden van bepaalde assessments? Kijk bij onze assessment bureaus!