Over Hudson

Hudson en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Hudson is een internationaal HR-adviesbureau gespecialiseerd in onder andere recruitment. Verschillende methodes voor het selecteren van talent worden door Hudson ontwikkelt en aangeboden. Om de potentie en vaardigheden van sollicitanten te meten, capaciteitentesten die het vermogen tot abstract, verbaal en numeriek redeneren meten. Dit wordt doorgaans gedaan aan de hand van de assessmentonderdelen: ‘abstract redeneren’, ‘rekenen met tabellen’ en ‘tekstanalyse’. Je hebt te allen tijde het recht om te weten uit welke onderdelen jouw assessment bestaat, daarom raden we je aan om dit van te voren altijd na te gaan.

Tijdsduur

Voor ieder testonderdeel krijgt de test kandidaat 1 minuut en 30 seconden de tijd om de opgave op te lossen en een antwoord te kiezen. Tijdens het maken van de opgaven wordt bovenin het scherm aangegeven over hoeveel resterende tijd de kandidaat beschikt om de opgave te beantwoorden.

Internationaal

Hudson is een groot internationaal bureau dat in meerdere landen in verschillende werelddelen actief is. Het bedrijf biedt lokale expertise ondersteund door internationale resources. Hudson is altijd bezig met onder andere het rekruteren van mensen overal ter wereld: van Sydney tot Hong Kong en van Brussel tot New York. De testen van Hudson kunnen dan ook in verschillende talen worden verkregen.

Bereid je optimaal voor op je Hudson assessment,
lees meer over onze online training!

Testonderdelen

Het Hudson assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: tekstanalyse, tabel rekenen en abstract redeneren. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Tekstanalyse

Met dit onderdeel van het Hudson assessment wordt het vermogen om nieuwe informatie te begrijpen gemeten. De opgaven bestaan uit korte tekstjes van 4 tot 6 zinnen met een conclusie die over de getoonde tekst gaat. De test kandidaat wordt vervolgens gevraagd om aan te geven of de conclusie ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘niet te beoordelen’ is. Per tekstje worden er meerdere vragen gesteld waardoor je niet bij elke vraag een nieuwe tekst hoeft te lezen. Dit testonderdeel wordt vaak als lastig ervaren omdat de vragen in zekere mate subjectief kunnen zijn. De vragen die letterlijk in de tekst benoemd worden zijn makkelijker te beantwoorden dan de vragen die door middel van bijvoorbeeld synoniemen worden benoemt. Het is aan te raden om dit onderdeel van de test goed te oefenen zodat je bekend raakt met de verschillende soorten teksten en vragen.

Tabelrekenen

Het vermogen om cijfermatig te redeneren wordt door Hudson gemeten aan de hand van het onderdeel ‘tabelrekenen’. Bij dit onderdeel worden er grafieken of tabellen getoond waarin bepaalde informatie wordt gegeven. Vervolgens wordt er een vraag over de gegeven informatie gesteld. Om de juiste informatie te kunnen filteren is het nodig om een juiste begrip van tabellen en grafieken te hebben. Met dit onderdeel wordt gemeten in hoeverre je goede inschattingen kunt maken en complexe informatie kunt omzetten in bij voorbeeld simpele breuken. Basis rekenvaardigheden zijn daarom nodig om tot de juiste antwoorden te komen.

Abstract redeneren

Met dit assessmentonderdeel wordt gemeten in hoeverre regels uit abstracte informatie kunnen worden afgeleid om deze vervolgens toe te passen op bepaalde informatie. Careerstarter biedt dit testonderdeel momenteel (nog) niet aan.

Voorbereiding Hudson assessment

Wanneer jij je optimaal wilt voorbereiden voor het Hudson assessment is het verstandig om veel oefenvragen te maken. In de online training die Careerstarter speciaal voor het Hudson assessment ontwikkeld heeft wordt er per onderdeel een uitgebreide uitleg gegeven. Daarnaast biedt het pakket oefenvragen zodat je goed kunt oefenen voor de verschillende subtests! Wil je meer weten over de online training? Lees dan snel verder!

Bedrijven

Hudson is een groot internationaal bedrijf dat wereldwijd al met veel verschillende bedrijven en organisaties heeft samengewerkt. Enkele voorbeelden van bedrijven en organisaties in Nederland die hulp hebben ingeroepen van Hudson zijn: Bang&Olufsen, NEC, BECIS, COA en Agterberg bedrijven. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Hudson en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.