Hudson en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Voorbereiding Hudson

Een e-assessment bestaat meestal uit meerdere onderdelen die verschillende capaciteiten testen. Voor alle onderdelen gelden er andere strategieën die helpen om zo efficiënt mogelijk tot het juiste antwoord te komen. Omdat er vaak veel andere kandidaten zijn die voor een zelfde functie solliciteren is het verstandig om je goed voor te bereiden op je assessment. Door veel te oefenen en te leren hoe je bepaalde opgaven het beste kunt oplossen, vergroot jij je kans om door te gaan naar de volgende ronden van de sollicitatieprocedure.

Oefenen met de online training

Careerstarter heeft speciaal voor het Hudson assessment een online training ontwikkeld. Met deze training kunnen er voor verschillende onderdelen van de test oefenvragen worden gemaakt. Het pakket bestaat uit een aantal modules die starten met een uitleg van de juiste oplosstrategie en een voorbeeldvraag. Vervolgens worden er per module een aantal sets met vragen beschikbaar gesteld. Na iedere set vragen worden de juiste en de gekozen antwoorden getoond. Ook wordt er toegelicht waarom dit het juiste antwoord is. In totaal bevat dit pakket 200 oefenvragen die na aanschaf van het pakket 21 dagen lang beschikbaar worden gesteld. Wil je langer gebruik maken van de online training? Dan is er altijd nog de mogelijkheid om voor extra tijd te kiezen zodat je langer gebruik kunt maken van de online training.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Bereid je optimaal voor op je Hudson assessment,

volg direct onze online training!

Inhoud van de online training

Het Hudson assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: tekstanalyse, rekenen met tabellen en abstract redeneren. Deze onderdelen komen in veel assessments voor en hebben een duidelijke oplosstrategie. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Tekstanalyse

Het vermogen om nieuwe informatie te begrijpen en toe te passen wordt door het Hudson assessment gemeten aan de hand van het testonderdeel ‘tekstanalyse’. Er worden kleine alinea’s getoond met daarbij een conclusie over het tekstje. Door de juiste informatie uit de tekst te filteren en zorgvuldig te lezen wat er staat, kan worden bepaald of de getrokken conclusie al dan niet waar is.

In dit testonderdeel zit enige mate van subjectiviteit wat het soms lastig kan maken om te bepalen of een conclusie juist is of niet. Door veel te oefenen met verschillende soorten teksten zal je steeds meer aan dit testonderdeel wennen. De module ‘tekstanalyse’ van het online oefenpakket voor Hudson start met een uitleg en voorbeeld. Daarna worden er 5 verschillende sets van 20 vragen aangeboden zodat jij je optimaal kunt voorbereiden voor dit testonderdeel.

Rekenen met tabellen

Met het onderdeel ‘rekenen met tabellen’ van het Hudson assessment wordt het cijfermatig inzicht gemeten. Grafieken en tabellen met bepaalde informatie wordt getoond waarna er een vraag over wordt gesteld. Door goed te lezen en te begrijpen wat er wordt gevraagd kan de juiste informatie worden opgezocht. Aan de hand van berekeningen kan vervolgens worden bepaald wat het juiste antwoord op de vraag is.

Er wordt vaak veel overbodige informatie getoond in de grafieken en tabellen uit een opgave. Hierdoor kan het lastig vinden om de juiste getallen te vinden die nodig zijn om tot het correcte antwoord te komen. De module ‘tabel rekenen’ uit de online training start met een uitgebreide uitleg van dit testonderdeel. Vervolgens worden er 5 sets van ieder 20 vragen beschikbaar gesteld. Wil je eerst je basiskennis wiskunde ophalen? Download dan gratis de basis rekenregels van Careerstarter.

Abstract redeneren

Met dit assessmentonderdeel wordt gemeten in hoeverre regels uit abstracte informatie kunnen worden afgeleid om deze vervolgens toe te passen op bepaalde informatie. Dit testonderdeel wordt momenteel (nog) niet door Careerstarter aangeboden.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend. 

Hudson en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.