Over HRorganizer

Hrorganizer en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

HRorganizer is een organisatie die online HR management software levert. Zo helpt de organisatie werknemers, aan de hand van online tools die persoonlijke informatie geven, om persoonlijke doelen te bereiken. Daarnaast biedt de software informatie aan managers over prestaties, behoeften en capaciteiten van de werknemers. Een e-assessment van HRorganizer bestaat doorgaans uit de testonderdelen ‘tekstanalyse’, ‘tabelrekenen’, ‘rekenvaardigheid’ en ‘situational judgement’. Je hebt te allen tijde het recht om te weten uit welke onderdelen jouw assessment bestaat, daarom raden we je aan om dit van te voren altijd na te gaan.

Tijdsduur

Bij de verschillende testonderdelen van het HRorganizer assessment wordt ongeveer 12 minuten de tijd gegeven om het onderdeel af te ronden. Een testonderdeel bestaat meestal uit 49 vragen wat het voor de meesten lastig maakt om de test binnen de beschikbare tijd af te ronden. Het is echter wel mogelijk om bepaalde vragen over te slaan om deze later nog eens te bekijken en te beantwoorden. Tijdens het maken van een testonderdeel wordt de beschikbare tijd in een aflopend balkje in het scherm aangegeven.

Internationaal

Het verbaal redeneervermogen wordt door HRorganizer gemeten aan de hand van ‘Tekstanalyse’. Bij dit onderdeel speelt taal een grote rol aangezien de kandidaat een geschreven tekst dient te lezen voor het beantwoorden van de vraag. Om deze reden kan een test van HRprganizer waar het onderdeel ‘tekstanalyseren’ in zit, niet als cultuurvrij worden beschouwd.

Bereid je optimaal voor op je HRorganizer assessment,

lees meer over onze online training!

Testonderdelen

Het HRorganizer assessment bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: ‘tekstanalyse’, ‘tabelrekenen’, ‘rekenvaardigheid’ en ‘situational judgement’. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Tekstanalyse

Met dit testonderdeel worden de vaardigheden in het begrijpen en interpreteren van teksten gemeten. De opgaven bestaan uit een korte tekst waarin bepaalde informatie gegeven wordt. Vervolgens wordt er een stelling getoond waarvan de kandidaat dient aan te geven of deze ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘niet te beoordelen’ is. Sommige stellingen zijn makkelijk te beoordelen omdat het letterlijk in de tekst staat aangegeven. Andere stellingen zijn lastiger te beoordelen omdat deze meer afhangen van je eigen interpretatie. Zo kan de stelling wel worden aangegeven in de tekst door bijvoorbeeld het gebruik van synoniemen. Deze mate van subjectiviteit zorgt ervoor dat veel kandidaten dit testonderdeel in eerste instantie als lastig ervaren.

De subtest ‘tekstanalyse’ van het HRorganizer assessment bestaat doorgaans uit 49 vragen waar ongeveer 12 minuten de tijd voor wordt gegeven. Tijdens het maken van de test wordt in het scherm aangegeven hoeveel tijd er over is om het onderdeel af te ronden.

Tabelrekenen

Het cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden worden door HRorganizer gemeten aan de hand van het testonderdeel ‘rekenen met tabellen’. De vragen uit deze subtest bestaan uit tabellen of grafieken waarin informatie over een bepaald onderwerp wordt getoond. Om het juiste antwoord op de vraag de vinden is het belangrijk te weten naar welke informatie je opzoek moet gaan. Daarnaast is het nodig om rekenkundige bewerkingen te kunnen doen zoals delen, vermenigvuldigen, optellen en aftrekken. We raden je aan om pen en papier bij de hand te houden om tussenantwoorden te kunnen noteren. Één tabel of grafiek wordt meestal gebruikt voor een aantal vragen waardoor er niet bij iedere vraag nieuwe informatie wordt getoond.

De subtest ‘tabelrekenen’ van het HRorganizer assessment bestaat doorgaans uit 49 vragen waar ongeveer 12 minuten de tijd voor wordt gegeven. Tijdens het maken van de test wordt in het scherm aangegeven hoeveel tijd er over is om het onderdeel af te ronden.

Rekenvaardigheid

Met dit testonderdeel wordt het vermogen gemeten om snel en accuraat te rekenen. De opgaven bestaan verschillende soorten sommen waarbij één van de variabelen is open gelaten. Het is aan de test kandidaat om aan de hand van berekeningen te bepalen wat er op de lege plek moet komen te staan.

Op dit moment biedt Careerstarter (nog) geen online training voor dit testonderdeel aan. Wel kan het vermogen om rekenkundige bewerkingen te maken worden getraind aan de hand van de gratis download ‘basis rekenregels’.

Situational judgement

Met deze subtest van het HRorganizer assessment wordt gemeten hoe een kandidaat in bepaalde situaties reageert en hoe hij of zij deze situatie beoordeelt. De opgaven van dit onderdeel bestaat uit een gegeven situatie met informatie waarvoor de kandidaat het beste antwoord dient te kiezen om de situatie effectief op te lossen.

Op dit moment biedt Careerstarter (nog) geen online training aan voor dit testonderdeel van het HRorganizer assessment.

Voorbereiding HRorganizer assessment

Om je optimaal voor te bereiden op een assessment van HRorganizer is het verstandig om veel vragen voor de verschillende onderdelen te oefenen. Zo wen je aan de soort opgaven en vragen en zal beter voorbereid het assessment gaan maken. De online training die Careerstarter speciaal voor het HRorganizer assessment heeft ontwikkeld is perfect voor een goede voorbereiding. Wil je meer weten over de online training? Lees dan snel verder!

Bedrijven

HRorganizer heeft in het verleden al met veel grote bedrijven gewerkt en doet dat nog steeds. Enkele voorbeelden van bedrijven en organisaties die samenwerken met HRorganizer zijn: Bol.com, Alliander, Friesland Campina, utrechtzorg.nl en Ordina. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten  via een mail naar info@careerstarter.nl zodat onze informatie up to date blijft.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Hrorganizer en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.