Voorbereiding HRorganizer

Wanneer je een e-assessment moet afleggen voor bijvoorbeeld een sollicitatieprocedure, kun je er vanuit gaan dat het assessment uit verschillende onderdelen zal bestaan. Deze onderdelen meten allemaal een andere capaciteit en vergen verschillende oplossingsstrategieën. Wanneer jij je optimaal voorbereidt voor een assessment vergroot jij je kansen dat je door mag naar een volgende ronde binnen de sollicitatieprocedure. Zorg ervoor dat je weet wat je kunt verwachten op een e-assessment en je zult al snel je eigen score verbeteren.

Oefenen met de online training

Speciaal voor het e-assessment van HRorganizer heeft Careerstarter een online trainingspakket ontworpen. Deze training behandelt alle onderdelen waar het assessment uit bestaat in verschillende modules. Elk van deze module start met een uitgebreide uitleg en een voorbeeldvraag. Daarnaast biedt iedere module een aantal sets met oefenvragen zodat je kunt oefenen met het toepassen van oplossingsstrategieën. Iedere set vragen eindigt met een pagina waarop de juiste antwoorden worden getoond en een toelichting wordt gegeven. Het pakket bevat in totaal 200 oefenvragen en wordt 21 dagen lang beschikbaar gesteld. Wanneer je langer gebruik wilt maken van de online training is er altijd de mogelijkheid om je toegang tot de online omgeving te verlengen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Bereid je optimaal voor op je HRorganizer assessment,

volg direct onze online training!

Inhoud van de online training

Het HR organizer assessment bestaat doorgaans uit de volgende vier onderdelen: rekenen met tabellen, tekstanalyse, rekenvaardigheid en situational judgement.

Tekstanalyse

Met dit onderdeel van het Hrorganizer assessment wordt het vermogen om nieuwe informatie te begrijpen gemeten. De opgaven bestaan uit kleine alinea’s waarover een conclusie wordt gegeven. Door de tekst aandachtig te lezen en de juiste informatie te vinden, kan worden bepaald of de conclusie op waarheid berust.

Testdeelnemers vinden dit onderdeel in eerste instantie vaak lastig omdat er een mate van subjectiviteit inzit. Daarom kan het lastig zijn om te bepalen of een conclusie al dan niet waar is. Door veel verschillende opgaven te maken en te leren hoe je de juiste informatie uit de tekst filtert, zal je dit onderdeel steeds beter gaan maken. De module ‘tekstanalyse’ begint met een uitgebreide uitleg en biedt daarna 5 verschillende sets van 20 oefenvragen.

Rekenen met tabellen

Dit onderdeel van het HRorganizer assessment meet het cijfermatig inzicht. De opgaven tonen bepaalde informatie in de vorm van een tabel of grafiek waarna er een vraag over deze informatie wordt gesteld. Door middel van rekenkundige bewerkingen kan het juiste antwoord op de vraag worden gevonden.

Dit onderdeel van de test kan lastig zijn vanwege de overbodige informatie die in de opgaven worden getoond. Dit maakt het lastig om de juiste informatie te vinden voor berekeningen. De module ‘rekenen met tabellen’ geeft een uitgebreide uitleg over de beste strategie voor dit testonderdeel. Ook worden en 5 sets met 20 vragen beschikbaar gesteld. Wanneer je eerst je basiskennis van wiskunde wilt ophalen raden we je aan om de gratis basis rekenregels van Careerstarter te downloaden.

Rekenvaardigheid

Dit onderdeel van de test meet de rekenkundige vaardigheden. De opgaven bestaan uit verschillende soorten rekenkundige sommen die opgelost dienen de worden. De sommen missen steeds een variabele die aangevuld moet worden. Careerstarter biedt (nog) geen online oefenmodule voor dit testonderdeel.

Situational judgement

Bij het onderdeel ‘situational judgement’ dienen kandidaten aan de hand van een gegeven situatie de best mogelijke oplossingen voor de situatie te vinden. Careerstarter biedt (nog) geen online oefenmodule voor dit testonderdeel.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten door te mailen naar info@careerstarter.nl zodat onze informatie up to date blijft. 

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.