Over HFM

HFM Talentindex is een assessmentbureau die organisaties helpt bij het herkennen van talenten door middel van een groot aanbod in verschillende soorten online assessments. Met deze online assessments kunnen kwaliteiten van zowel individuele werknemers als teams en sollicitanten worden geanalyseerd. De capaciteitentest van HFM Talentindex bestaat doorgaans uit cijferreeksen, analogieën en bewegende figuurreeksen. Maar het is ook mogelijk dat er gebruik wordt gemaakt van andere subtests. We raden je daarom aan om te informeren naar de verschillende testonderdelen.

Tijdsduur

De HFM Talentindex geeft per onderdeel een beschikbare tijd om de opgaven af te ronden. Van te voren wordt er aangegeven hoeveel tijd er beschikbaar zal worden gesteld en is het mogelijk om te berekenen hoeveel tijd je ongeveer aan een opgave kunt besteden. Ook is het bij de verschillende onderdelen van de HFM Talenindex meestal mogelijk om vragen over te slaan en hier later op terug te komen. Op deze manier kun je eerst alle opgaven maken die jou makkelijker afgaan om vervolgens de tijd te nemen voor de opgaven die je niet direct wist te beantwoorden. *

Internationaal

De assessments van HFM Talentindex worden in verschillende landen in Europa, Azie en Afrika uitgevoerd. Per jaar worden er in totaal meer dan 300.000 assessments van HFM Talentindex uitgevoerd. Wanneer het assessment een verbaal onderdeel bevat zoals het onderdeel ‘analogieën’ kan de test echter niet als cultuurvrij worden bepaald.

Bereid je optimaal voor op je HFM assessment,
bekijk snel onze online training!

Testonderdelen

Het HFM assessment bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: cijferreeksen, analogieën, syllogismen en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Cijferreeksen

De subtest cijferreeksen van HFM Talentindex meet het vermogen om cijfermatige relaties te herkennen en te vervolgen. Iedere opgave van deze subtest toont een reeks van 6 getallen die onderling met elkaar verbonden zijn. De verbanden van de cijfers in de reeksen kunnen ontstaan aan de hand van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen delen en machten. Het is belangrijk om de basis hoofdrekenvaardigheden goed onder de knie te hebben zodat je snelle berekeningen kunt maken. Het is vervolgens aan jou om te bepalen wat het eerstopvolgende cijfer van de reeks moet zijn. Bij iedere opgave uit dit testonderdeel worden er 5 antwoordmogelijkheden gegeven waarvan één van deze antwoorden en juiste eerstopvolgende cijfer van de cijferreeks bevat.

Het onderdeel ‘cijferreeksen’ van de HFM Talentindex bestaat gemiddeld uit 26 vragen. De beschikbare tijd die wordt gegeven om alle vragen te beantwoorden is 20 minuten. Tijdens het maken van de test zal worden aangegeven wat de overige beschikbare tijd voor het testonderdeel is.*

Analogieën

Het vermogen om verbaal logisch te redeneren wordt door de HFM Talentindex getest aan de hand van analogieën. Bij dit onderdeel worden er twee relaties tussen twee begrippen getoond waarbij er bij één van de relaties een begrip is weg gelaten. Het is de bedoeling dat de kandidaat de lege ruimte in de zin aanvult zodat beide relaties vergelijkbaar worden gemaakt en er zich twee analogieën vormen. Om de lege ruimte te vullen met het juiste begrip is het nodig om te ontdekken waar het verband in de eerste analogie op gebaseerd is. Op deze wijze kan je vervolgens bepalen welk begrip zorgt voor een gelijk verband in de tweede relatie. Bij iedere opgave van dit testonderdeel worden en vier antwoordmogelijkheden getoond met begrippen die de analogie compleet maakt.

Het onderdeel ‘analogieën’ van de HFM Talenindex bestaat doorgaans uit 40 vragen waar ongeveer 15 minuten de tijd voor wordt gegeven om de analogieën af te maken. Ook hier zal tijdens het maken van de test in beeld worden weergegeven wat de overige beschikbare tijd is.*

Figuurreeksen

Het onderdeel ‘figuurreeksen’ van de HFM Talentindex meet het vermogen om logisch en abstract te kunnen redeneren. In tegenstelling tot statische figuren, zijn de onderliggende factoren van bewegende figuurreeksen nog vrij onbekend, wat er voor zorgt dat nog niet veel assessment deelnemers weten hoe deze reeksen er uit zien en opgelost dienen te worden. Om deze reden komen figuurreeksen steeds vaker voor in e-assessments. Bij dit testonderdeel worden er vier verschillende figuren getoond die een bepaalde samenhang met elkaar hebben. De eigenschappen van de losse figuren beïnvloeden elkaars eigenschappen. Door patronen te herkennen en een verband tussen de figuren te vinden, kun je bepalen wat het eerst opvolgende figuur hoort te zijn zijn.

Het onderdeel ‘bewegende figuurreeksen’ van de HFM Talenindex bestaat gemiddeld uit 36 vragen waar in totaal 30 minuten de tijd voor wordt gegeven. Ook bij dit onderdeel zal tijdens het maken van de opgaven worden aangegeven wat de resterende beschikbare tijd is.*

Syllogismen

Met de subtest ‘syllogismen’ van HFM wordt het vermogen om logisch te redeneren gemeten. Er worden twee stellingen getoond; één met een algemeen karakter en een andere met een specifiek karakter. Bij een juist syllogisme volgt de tweede stelling logisch op uit de eerste. Men heeft over het algemeen in eerste instantie moeite met dit onderdeel van de test omdat de stellingen tegen je gevoel in kunnen gaan. Het is belangrijk om te onthouden dat het gekozen antwoord puur gekozen dient te worden op de taalkundige enhoud en niet op de kennis die je zelf van de wereld hebt. Ook door objectief te blijven kan worden nagegaan of het syllogisme al dan niet juist is. Door veel te oefenen raak je gewend aan de vorm van syllogismen en zul je zien dat je snel betere resultaten behaald op dit testonderdeel.

‘Ik vond het erg nuttig om een 1 op 1 training te volgen voor het maken
van mijn e-assessment. Door het oefenen met testvoorbeelden
wist ik de opgaven steeds sneller en beter te beantwoorden.
Ook was het fijn dat de training op korte termijn kon plaats vinden!’
Voorbereiding

Op de website van HFM is veel informatie te vinden over de verschillende soorten assessments en de onderdelen van deze tests. Er is echter geen oefenmateriaal te vinden wat het moeilijk maakt om je goed voor te bereiden. Om deze reden raden we je aan om een training te volgen zodat je goed voorbereid het assessment kan starten. Wil jij je optimaal voorbereiden op je assessment? Begin dan nu online met oefenen met ons speciaal ontwikkelde HFM assessment pakket!

Bedrijven

De assessments van HFM Talentindex worden jaarlijks meer dan 300.000 keer uitgevoerd. Wereldwijd maken organisaties gebruik van HFM Talentindex assessments. Enkele voorbeelden van organisaties die hier gebruik van maken zijn: Liander, Makro, NCOI, Rode Kruis en Deloitte. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.