Voorbereiding HFM

Een e-assessment bestaat uit verschillende onderdelen die allen een andere capaciteit meten. Ieder onderdeel vraagt om een andere oplossingsstrategie om tot de juiste antwoorden van de opgaven te komen. Bij een sollicitatieprocedure zijn er vaak veel kandidaten die allemaal een e-assessment af leggen. Vanwege de concurrentie bij een sollicitatieprocedure is het altijd verstandig om goed te oefenen voor een assessment. Door een online training te volgen weet je zeker dat je het maximale uit jezelf haalt.

Oefenen met de online training

Om goed te oefenen voor de testonderdelen van HFM, heeft Careerstarter een online traningspakket ontwikkeld. Dit pakket bestaat uit verschillende modules die allen met een uitgebreide uitleg van de oplosstrategieën starten. Vervolgens bevat iedere module een aantal sets met vragen. Na iedere set van 10 of 20 vragen worden zowel de gekozen antwoorden als de juiste antwoorden getoond met een toelichting en uitleg. In totaal zijn er 290 oefenvragen beschikbaar met antwoorden en uitleg voor alle opgaven. Het pakket is na aankoop 21 dagen lang beschikbaar zodat je alle tijd hebt om je optimaal voor te bereiden. Wil je langer gebruik maken van het pakket? Dan is er de mogelijkheid om extra tijd aan te schaffen zodat je langer kunt oefenen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Bereid je optimaal voor op je HFM assessment,

volg direct onze online training!

Inhoud van de online training

Het assessment van HFM bestaat uit vier onderdelen, namelijk; figuurreeksen, cijferreeksen, syllogismen en analogieën. De online training voor het HFM assessment bevat dan ook vier modules waarbij deze onderdelen uitgebreid aan bod komen.

Figuurreeksen

Met dit onderdeel wordt het vermogen om logisch en abstract te kunnen redeneren gemeten. Er worden een aantal figuren getoond waarvan de eigenschappen elkaar kunnen beïnvloeden. Het is aan jou om het volgende figuur te bepalen.

Dit onderdeel wordt door velen als lastig ervaren omdat het niet iets is wat je in het dagelijks leven vaak tegen komt. Om deze reden raden we je aan om figuurreeksen goed te oefenen. In de online training wordt aan de hand van een uitgebreide uitleg verteld wat de beste logische stappen zijn om tot het juiste antwoord te komen. Daarnaast bevat de module ‘figuurreeksen’ 5 sets met 10 oefenvragen.

Analogieën

Met dit onderdeel wordt het vermogen om verbaal logisch te redeneren gemeten. Er worden relaties tussen 2 begrippen getoond en de test kandidaat wordt gevraagd om de lege plek in de relatie op te vullen met het juiste begrip.

Niet alleen is het hier belangrijk om kennis te hebben van betekenissen van begrippen, ook is het van belang dat je bepaalde verbale relaties kunt herkennen. Met de online training worden alle mogelijke relaties uitgelegd en hoe je stap voor stap de juiste relatie kunt herkennen. Naast deze uitgebreide uitleg bevat de module ‘analogieën’ van de online training 4 sets met 20 oefenvragen.

Syllogismen

Met het testonderdeel ‘syllogismen’ wordt het vermogen om verbaal logisch te redeneren gemeten. De vragen uit dit onderdeel bestaan uit twee stellingen waarna een conclusie wordt getoond. Het is aan jou om te bepalen of de conclusie al dan niet waar is.

Het testonderdeel ‘syllogismen’ wordt vaak als lastig ervaren omdat de stellingen en de conclusie alleen taalkundig beoordeeld dienen te worden. De stellingen kunnen verwarrend zijn omdat ze soms tegen de kennis, die jij van de wereld hebt, in kunnen gaan. We raden je aan om dit onderdeel goed te oefenen. De online training geeft een uitgebreide uitleg over de oplossingsstrategie waarna 3 sets met 20 vragen worden getoond.

Cijferreeksen

Het onderdeel cijferreeksen meet het vermogen om cijfermatige relaties te herkennen en af te maken. Cijferreeksen met bepaalde logische volgordes worden getoond en de test kandidaat dient de reeks af te maken.

Het is bij dit testonderdeel belangrijk dat je basiskennis van rekenen en wiskunde op pijl is. Bekijk onze gratis rekenregels om deze basiskennis bij te werken. Met de online training leer je de verschillende verbanden te herkennen. Naast een uitgebreide uitleg bevat de module ‘cijferreeksen’ van de online training 5 sets van 20 oefenvragen.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

* Deze informatie is gebaseerd op ervaringen van test kandidaten die het assessment van HFM reeds hebben afgelegd. Het aantal vragen dat wordt gegeven en de beschikbare tijd die beschikbaar wordt gesteld om deze vragen te beantwoorden kan echter veranderen.