Op welke locaties maak je een e-assessment?
16 mei 2018
Omgaan met stress tijdens de e-assessment
30 mei 2018

E-assessments zijn computertests die gebruikt worden om mensen onderling te vergelijken op intelligentie. De testen worden vaak ontwikkeld door psychologen, en zijn algemeen opgezet. De testen bestaan vaak onder andere uit de onderdelen verbaal redeneren, numeriek redeneren en logisch redeneren in. De e-assessments zijn dus niet vakspecifiek, wat ze betrouwbaarder maakt om mensen onderling met elkaar te vergelijken.

E-assessment in sollicitatieprocedure

E-assessments worden toegepast in sollicitatieprocedures om op een objectieve manier kandidaten van elkaar te kunnen onderscheiden. Daarnaast is het een voordeel dat het selecteren op e-assessments voor recruiters niet erg arbeidsintensief is. Dit zorgt ervoor dat het voor recruiters een stuk makkelijker is om met grote aantallen sollicitanten om te gaan. Vaak wordt gezegd dat die praktische reden – het makkelijk kunnen beoordelen en afwijzen van grote hoeveelheden sollicitanten – zwaarder weegt dan de objectiviteit van de test. Het afleggen van e-assessments Wordt dan ook vaak vroeg in de sollicitatieprocedure gedaan.

E-assessment beoordeling

De beoordeling van e-assessments is relatief. Jouw resultaten worden op basis van een weging van factoren vergeleken met een zogenaamde normgroep. Het gaat niet zozeer om hoeveel goede of foute antwoorden je geeft, maar vooral om het aantal goede of foute antwoorden ten opzichte van de resultaten van anderen. Daarnaast wordt er nog een beoordeling gedaan door de recruiter, deze beoordeling hangt af van de hoeveelheid gekwalificeerde mensen. Ook die beoordeling weegt zwaar mee in het uiteindelijke oordeel. Wil je meer weten? Lees dan deze blog.

Inzicht in resultaten e-assessment

Het is normaal dat je je na afloop van de test afvraagt hoe je de test gemaakt hebt. Je ontvangt (bijna) altijd een rapport, met daarin de score die je behaald hebt. Daar staat dan bijvoorbeeld op dat je bij de groep “beste 10% tot 20%” hoort, of dat je een score van 5 hebt gehaald op een schaal van 7. Dit blijven natuurlijk weergaven van de relatieve score, je weet dus niet precies welke vragen je goed of fout hebt beantwoord. Ook is het niet mogelijk om te achterhalen wat precies het juiste antwoord moet zijn op een specifieke vraag, en waarom dat het juiste antwoord is. Je krijgt dus wel enig inzicht in je resultaat, maar zeker niet heel uitgebreid, en bovendien niet erg waardevol om je in de toekomst beter voor te kunnen bereiden.

E-assessment herkansing

Een herkansing voor een e-assessment is niet gebruikelijk. Toch krijgt een sollicitant zo nu en dan een herkansing op zijn of haar e-assessment. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer er een onverwacht resultaat ontstaat. Het is des te waarschijnlijker dat er een herkansing plaats vindt wanneer de sollicitant zelf ook aangeeft dat er iets mis moet zijn gegaan tijdens de test. De interesse die een recruiter in een specifieke sollicitant heeft, weegt ook mee in het besluit of er een herkansing zal plaats vinden. Wanneer de sollicitant erg capabel overkomt is de kans dat er een herkansing gegeven wordt groter. In de meeste gevallen zal de recruiter echter aangeven dat er helaas geen herkansingen mogelijk zijn.

e-assessment beoordeling verruiming

Een alternatief voor een herkansing is een aanpassing van de beoordeling. Vooraf is door de recruiter een norm vastgesteld per onderdeel waar mensen aan moeten voldoen om de test te halen. Wanneer je de norm niet haalt, word je normaal gesproken afgewezen op het e-assessment. Echter, het kan voorkomen dat je ondanks een onvoldoende score toch naar de volgende ronde van het sollicitatieproces mag. Redenen hiervoor zijn uiteenlopend, maar 1 van de zaken die zonder meer meespeelt is het beeld wat de recruiter van de sollicitant heeft. Wanneer dat positief is, is de kans op een uitzondering groter. Daarnaast weegt het specifieke onderdeel wat onvoldoende gemaakt is mee. Bij mensen met een juridische achtergrond zal het onderdeel numeriek redeneren wellicht minder zwaar wegen dan het onderdeel verbaal redeneren.