Over GITP

GITP en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

GITP is een HRD adviesbureau in Nederland die inzicht biedt in talenten en kwaliteiten. GITP helpt bij het behalen van doelen door HRM oplossingen te bieden. Zo ontwikkelt GITP onder andere assessments met het dochterbedrijf PiCompany. Dit assessment, de ‘connector ability’ test, wordt door veel bedrijven gebruikt tijdens sollicitatieprocedures om inzicht te verkrijgen in de capaciteiten van de kandidaten. Het assessment van GITP bestaat uit de volgende onderdelen: figuurreeksen, matrixen en cijferreeksen.

Tijdsduur

Het e-assessment van GITP is een van de weinigen waarbij niet wordt aangegeven hoeveel tijd er beschikbaar wordt gesteld voor het maken van een opgave. Wel wordt tijdens het beantwoorden van een vraag aangetoond wanneer er nog beperkte tijd beschikbaar is voor het afronden van de opgave. Dit wordt tijdens de test getoond aan de hand van een balkje dat afloopt in de hoek van het scherm.

Adaptief

Geen enkel e-assessment van GITP is het zelfde doordat de test adaptief is ingesteld. Dit betekent dat de soort opgaven die tijdens de test worden gegeven, afhangt van het niveau van de deelnemer. Wanneer de deelnemer opgaven juist beantwoordt, zullen er vervolgens moeilijkere vragen worden gesteld en andersom.

Internationaal

Het assessment van GITP is cultuurvrij vanwege het feit dat er geen onderdeel in de test zit die het verbaal vermogen meet. De scores op dit assessment kunnen daarom ook worden vergeleken met internationale normgroepen. Deze test is dan ook geschikt voor bedrijven met internationale werknemers.

Bereid je optimaal voor op je GITP assessment,

lees meer over onze online training!

Testonderdelen

Het GITP assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: cijferreeksen, analogieën en bewegende figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Figuurreeksen

Het vermogen om logisch te kunnen redeneren wordt bij het assessment van GITP gemeten aan de hand van figuurreeksen. De opgaven in dit onderdeel van de test bestaan uit een aantal opeenvolgende figuren die logisch aan elkaar gerelateerd zijn. Door het juiste verband te vinden, kan worden bepaald hoe het laatste figuur er uit moet komen te zien om de logische relatie tussen de figuren voort te zetten.

Matrixen

Het vermogen om goed te kunnen analyseren wordt gemeten aan de hand van het onderdeel ‘matrixen’. De opgaven uit dit testonderdeel bestaan uit matrixen met 9 vlakken waarin figuren worden getoond. Zowel de figuren uit de rijen als uit de kolommen beïnvloeden elkaar. Het 9e vlak van de matrix is echter leeg en het is aan jou om te bepalen welk verband er aanwezig is en hoe dit laatste vlak eruit moet komen te zien.

Cijferreeksen

Het assessment van GITP bevat tevens het onderdeel ‘cijferreeksen’, met dit onderdeel wordt gemeten of logica in een reeks getallen herkend kan worden. De opgaven bestaan uit reeksen met getallen die onderling met elkaar verbonden zijn. Het laatste getal van de reeks wordt steeds weggelaten en het is aan jou om de reeks met het juiste getal aan te vullen. Er zijn veel verschillende soorten verbanden mogelijk, wat het lastig kan maken om de juiste relatie te herkennen. Voor dit onderdeel is het belangrijk dat je basis wiskunde op niveau is. Met de gratis rekenregels van Careerstarter kan jij oefenen met basis wiskunde opgaven.

Voorbereiding GITP assessment

Wil jij je goed voorbereiden op het GITP assessment? Begin dan nu met oefenen aan de hand van ons speciaal ontwikkelde GITP assessment pakket. In dit pakket wordt per onderdeel een uitgebreide uitleg gegeven over de beste oplossingsstrategie. Wil je meer weten over de online training? Lees dan snel verder!

Bedrijven

PiCompany is het dochterbedrijf van GITP dat de assessments uitgeeft en verzorgd. Moet jij een assessment van GITP afleggen? Dan gaat het (hoogstwaarschijnlijk) om een assessment van PiCompany. Enkele voorbeelden van bedrijven die een assessment van GITP/PiCompany gebruiken zijn: AFM, Ahold, Rabobank en De Bijenkorf. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

GITP en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.