Over Eelloo

Eelloo en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Is een psychologisch bedrijf die verschillende soorten testen ontwikkelen en uitgeven. Zo ook capaciteitentesten die als e-assessments kunnen worden gebruikt. Eelloo werkt met organisaties, HR-dienstverleners, assessmentbureaus en talentexperts en levert onder andere testen voor het Rijkstraineeprogramma. De volledige capaciteitentest meet vier verschillende dimensies: de algemene cognitieve capaciteiten (ACAP), verbale cognitieve capaciteiten (VCAP), figurale cognitieve capaciteiten (FCAP) en cijfermatige cognitieve capaciteiten (CCAP). Deze worden gemeten aan de hand van de volgende onderdelen: figuurreeksen, cijferreeksen, diagrammen en analogieën.

Tijdsduur

Het verschilt per assessment en test kandidaat hoeveel opgaven er worden gegeven. Ook verschilt het per onderdeel hoeveel tijd er wordt gegeven om een vraag te beantwoorden. Wel wordt er voor iedere vraag aangegeven hoeveel tijd er beschikbaar wordt gesteld om de opgave te maken. Daarnaast krijgt de deelnemer na iedere opgave een korte pauze van 6 seconden zodat er opnieuw gefocust kan worden voordat de volgende opgave in beeld komt.

Internationaal

Een aantal testonderdelen van het Eelloo assessment kunnen als cultuurvrij worden beschouwd. De subtests die cijfermatige- en figurale capaciteiten meten bevatten namelijk geen verbale onderdelen wat betekent dat taal geen belangrijke factor is. De talige onderdelen die wel verbale capaciteiten meten zijn de subtests ‘diagrammen’ en ‘analogieën’ en deze kunnen dus niet als cultuurvrij worden beschouwd. Het zelfde geldt voor de totaal score ‘algemene cognitieve capaciteiten’ omdat hierbij de scores van de verbale subtests worden meegerekend.

Bereid je optimaal voor op je Eelloo assessment,
lees meer over onze online training! 

Testonderdelen

Het Meurs assessment bestaat over het algemeen uit de volgende vier onderdelen: diagrammen, cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment

Figuurreeksen

Het vermogen om logisch te redeneren wordt door het Eelloo assessment gemeten aan de hand van de subtest ‘figuurreeksen’. Dit onderdeel meet het vermogen tot analytisch denken, verbanden te ontdekken en het abstractievermogen. De opgaves bestaan uit een aantal figuren die in de vorm van een reeks worden getoond. Alle figuren bevatten bepaalde eigenschappen die elkaar kunnen beïnvloeden. Door het verband tussen de figuren te vinden en de patronen te herkennen kan worden bepaald hoe het eerst volgende figuur uit de reeks eruit moet komen te zien. Vervolgens kan het beste figuur uit de verschillende antwoordmogelijkheden worden uitgekozen.

Het onderdeel ‘figuurreeksen’ bestaat gemiddeld uit 15 vragen. Voor iedere vraag wordt 1 minuut gegeven om deze te beantwoorden. Tijdens het maken van de test wordt in het scherm de resterende beschikbare tijd getoond.*

Cijferreeksen

Met het onderdeel ‘cijferreeksen’ van het Eelloo assessment wordt het vermogen om numeriek analytisch te kunnen redeneren gemeten. De opgaven van dit onderdeel bestaan uit een reeks van cijfers die logisch met elkaar verbonden zijn. Door de cijfermatige gegevens te analyseren kan het verband tussen de getoonde getallen worden gevonden. Wanneer het juiste verband gevonden is, kan aan de hand van berekeningen worden bepaald wat de eerst volgende twee cijfers van de reeks moeten zijn. De antwoordmogelijkheden bestaan allen uit twee cijfers, het juiste antwoord bevat de twee juiste getallen die het cijfermatige verband vervolgen.

Dit onderdeel van de test bestaat doorgaans uit 12 vragen waar 1 minuut en 10 seconden per vraag voor wordt gegeven om deze te beantwoorden. Ook bij dit onderdeel wordt de resterende beschikbare tijd aangegeven.*

Diagrammen

Het Eelloo assessment meet de verbale intelligentie en het vermogen tot logisch redeneren aan de hand van het testonderdeel ‘diagrammen’. De opgaven bestaan uit een aantal begrippen die aan elkaar gerelateerd kunnen zijn. Zo kunnen bepaalde begrippengeheel, gedeeltelijk, of helemaal geen onderdeel zijn van andere getoonde begrippen. Nadat het juiste verband gevonden is, kan worden bepaald hoe deze het beste visueel kan worden weergegeven. De antwoordmogelijkheden bestaan uit cirkels die geheel, gedeeltelijk of niet met elkaar overlappen. In totaal zijn er 10 mogelijke verbanden tussen begrippen te vinden en kan er dus tussen 10 verschillende antwoordmogelijkheden worden gekozen.

De subtest ‘diagrammen’ van de Meurs Q1000 bestaat gemiddeld uit 30 vragen. Per vraag wordt 25 seconden de tijd gegeven om deze te beantwoorden. Een snelle beoordeling van de opgave is bij dit assessment onderdeel dus van belang.*

Analogieën

Met het onderdeel ‘analogieën’ wordt door het Eelloo assessment het verbaal analytisch inzicht gemeten. De opgaven uit dit onderdeel bestaan uit twee relaties tussen twee begrippen waarbij steeds één begrip aan een kant van de relatie wordt weggelaten. Door het verband tussen beide relaties te ontdekken kan worden bepaald welke begrippen er op de lege ruimtes moet komen te staan om een juiste analogie te creëren. Voor iedere lege ruimte uit de relatie worden er drie antwoordmogelijkheden gegeven waaruit kan worden gekozen.

Het onderdeel ‘analogieën’ van de Meurs Q1000 bestaat gemiddeld uit 15 vragen. Per vraag worden en doorgaans 50 seconden gegeven om deze te beantwoorden. Ook hier wordt de resterende beschikbare tijd getoond.*

Voorbereiding

Omdat alle onderdelen van het Eelloo een andere oplossingsstrategie vergen, raden we je aan om veel te oefenen voor de verschillende subtests. Ook is het verstandig om met het tijdsaspect te oefenen zodat je hier aan gewend bent wanneer je de echte test gaat maken. Wil jij je optimaal voorbereiden op je assessment? Begin dan nu online met oefenen met ons speciaal ontwikkelde Eelloo assessment pakket!

Bedrijven

Het Eelloo assessment is al door duizenden verschillende kandidaten gemaakt. Veel grote en bekende organisaties gebruiken het Eelloo assessment bij hun selectieprocedure. Een aantal voorbeelden van de organisaties die van deze test gebruik maken zijn: Belastingdienst, Defensie, Heineken, KLM en Rijksoverheid. Voor een volledig overzicht van de werkgevers en assessments klik hier.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.

Eelloo en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.