numeriek redeneren
E-assessment testonderdelen voor numeriek redeneren
13 juni 2018

Bij het onderdeel verbaal redeneren worden opdrachten op basis van taal gemaakt. Dat kunnen analyses van korte teksten zijn, maar ook woordvergelijkingen. Omdat iedereen wel enige kennis bezit over taal is het maken van grote stappen op inhoudelijk vlak wat moeilijker. Wel kan je door middel van de juiste strategieën je score een stuk verbeteren

Tekstanalyse

Bij het onderdeel tekst analyse krijg je een korte tekst te zien van ongeveer 4 tot 6 zinnen. Bij deze tekst hoort een conclusie, welke je moet beoordelen met waar, niet waar, of niet te beoordelen. De uitdaging zit erin dat je heel kritisch kijkt in hoeverre iets expliciet in de tekst staat. Staat het er niet expliciet in, dan is het antwoord “niet te beoordelen” vaak de juiste. Echter, wanneer je meent dat er gebruik gemaakt wordt van synoniemen, dan kan je misschien toch ‘’waar’’ of ‘’niet waar’’ kiezen. Dit onderdeel is dus vrij subjectief. Wil je meer weten over de tekst analyses? Kijk dan op de pagina die daarover gaat: tekstanalyse.

Analogieën

Analogieën hebben betrekking op woordrelaties. Er worden steeds 2 sets van 2 woorden getoond. Beide sets of 1 van beide sets is incompleet en het is aan de testdeelnemer om de juiste combinatie te vinden. Deze woordrelaties kun je maken op basis van de inhoud, dan heeft de relatie betrekking op de betekenis van de woorden. Echter, je kunt de woordrelatie ook op een taalkundige manier bekijken, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar het aantal letters, welke letters overeenkomen,  en of de begrippen werkwoorden of zelfstandige naamwoorden zijn. Met de beste combinatie tussen de 2 relaties wordt bedoeld dat de relaties tussen de begrippen op zo veel mogelijk manieren hetzelfde zijn. Wil je meer weten over de opdrachten met betrekking tot analogieën, klik dan hier.

Woordenschat

Een onderdeel wat incidenteel in testen voorkomt is het onderdeel woordenschat. Hierbij wordt de deelnemer gevraag wat de betekenis van een  bepaald woord is. Deze opdracht zit impliciet natuurlijk ook verwerkt in andere onderdelen van verbaal analyseren; bij tekst analyse of analogieën wordt tevens verwacht dat de deelnemer weet wat een bepaald woord betekent. Het verschil zit erin dat je nu enkel op je woordenschat beoordeeld wordt. Je algemene (taal)ontwikkeling telt in dit opzicht dus zwaar mee. Dit is ook de reden dat het onderdeel niet veel gebruikt wordt – het is vrij subjectief.

Diagrammen

Bij het onderdeel diagrammen worden steeds drie woorden getoond. Het is aan de testdeelnemer om te bepalen hoe deze woorden zich tot elkaar verhouden in een visuele weergave. Je krijgt 5 antwoorden te zien welke allemaal uit drie cirkels bestaan. Deze cirkels kunnen geheel, gedeeltelijk, of geheel niet met elkaar overlappen. Een voorbeeld van een juiste weergave is 1 cirkel die zich geheel in een andere cirkel bevindt wanneer de woorden “Hond” en “Dier” worden getoond. Honden zijn namelijk allemaal onderdeel van de verzameling dieren en dus past het begrip ‘hond’ volledig in het begrip ‘dier’. Wil je meer weten over diagrammen? Klik dan op deze link.

Syllogismen

Het onderdeel syllogismen benoemen we hier onder ‘verbaal redeneren omdat de opdrachten op basis van taal gegeven zijn en kennis van taal een belangrijke succesfactor is. Echter, het onderdeel syllogismen had ook onder ‘abstract redeneren’ benoemd kunnen worden. Bij syllogismen worden er namelijk 2 stellingen getoond die bepaalde informatie bevatten. Daarnaast wordt er een conclusie getoond die door de deelnemer beoordeelt dient te worden. De informatie uit de stellingen hoeft niet overeen te komen met de realiteit, wat het onderdeel voor velen lastig maakt. De beoordeling van de stelling kan ‘waar’, ‘niet waar’ of ‘niet te beoordelen’ zijn. Wil je meer weten over syllogismen, klik dan op deze link.