logisch redeneren
Alles over logisch redeneren in je assessment!
26 april 2018
E-assessment score verbeteren door te oefenen
9 mei 2018

Hoe komt een E-assessment score tot stand?

De score van een e-assessment komt tot stand door een berekening die het testbureau maakt. Deze berekening wordt ook wel een algoritme genoemd. dat is een score gebaseerd op een vergelijking met andere mensen; een relatieve score. Deze score wordt bepaalt aan de hand van een normgroep; een groep “peers” die als referentie dient. Daarnaast vindt die relatieve beoordeling ook plaats tijdens een sollicitatieprocedure op basis van het aantal (geschikte) sollicitanten. Je persoonlijke resultaten op het e-assessment worden na enige tijd na afloop van de test middels een beknopt rapport aan je bekent gemaakt.

Een relatieve score

Belangrijk om te weten is dat je voor jouw e-assessment een relatieve beoordeling krijgt. Implicaties hiervan zijn tweeledig: je kunt met veel fouten nog steeds een goed resultaat neerzetten, maar met veel goede antwoorden toch onder gemiddeld scoren. De relatieve beoordeling komt eigenlijk op twee manieren tot stand. Allereerst ten opzichte van een normgroep, maar daarnaast ook in jouw sollicitatieprocedure.

In deze blog leggen we je uit hoe een relatieve score aan de hand van een algoritme, normgroep en middels een beoordeling tot stand komt.

Algoritme

Zoals eerder benoemd, komt de score voor een test tot stand door middel van een algoritme. Deze algoritmes kunnen eenvoudig zijn (bijvoorbeeld 1 goed antwoord geeft 1 punt), maar ook complex. In dat geval kunnen factoren als tijd of het niveau van de vraag ook mee wegen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat wanneer je een vraag sneller goed beantwoord dan dat iemand anders dat doet, je een hogere score op de test haalt. Daarnaast is het mogelijk dat-een vraag heel moeilijk is en slechts 10% van de mensen de vraag juist beantwoordt. Dan is het extra positief als jij die vraag goed hebt. De verschillende test bureaus hebben de precieze wijze van beoordelen niet publiekelijk bekend gemaakt, maar belangrijke aannames zijn dat veel vragen beantwoorden beter is dan weinig vragen beantwoorden. Ook is het waarschijnlijk dat een hoog percentage antwoorden goed, beter is dan een laag percentage goed.

Normgroep

De normgroep is een groep mensen die min of meer tot dezelfde groep behoren, bijvoorbeeld mensen met een WO-niveau. Bij de validatie van het assessment, is de test door vele mensen gemaakt. De resultaten van deze mensen vormen een objectieve norm voor wat ongeveer het gemiddelde niveau is binnen die groep. Daarnaast tonen deze resultaten wanneer een score ‘boven-‘ of ‘onder gemiddeld’ is.. Deze groep kenmerkt zich door zijn omvang – het is een uitgebreide meting. Daarnaast is het mogelijk om de normgroep te verbeteren naarmate de tijd verstrijkt. Zo kan de norm periodiek opnieuw geijkt worden, of kan de normgroep continu worden uitgebreid met de mensen die de test hebben gemaakt.

Beoordeling in sollicitatie

Een andere vorm van relatieve beoordeling is de beoordeling in de sollicitatieprocedure. Het bedrijf waar je solliciteert stelt in principe een minimumscore per onderdeel vast. Normaal gesproken betekent dit dat je boven gemiddeld moet scoren op elk afzonderlijk onderdeel, al zijn er ook bedrijven die de norm nog iets scherper stellen. Echter, wanneer een situatie zich voordoet waarbij erg veel mensen de norm halen, Kan deze norm worden aangescherpt. Andersom kan het ook zo zijn dat wanneer veel mensen de norm niet halen, de norm op bepaalde punten iets verlaagd wordt. Een voorbeeld hiervan is het verlagen van de norm voor het numerieke onderdeel voor mensen met een juridische achtergrond.

Communicatie over de score van je e-assessment

Als deelnemer krijg je normaal gesproken een score report. Daarin staat hoe je ten opzichte van de norm op de verschillende onderdelen hebt gescoord. Soms gaat het versturen van dat rapport automatisch. Het ontvangen van de scores kan echter ook via de recruiter lopen en ontvang je het rapport wanneer je ernaar vraagt. Het bekijken van je resultaten is belangrijk voor het verbeteren van je toekomstige resultaten. Door je score report krijg je namelijk inzicht in je score ten opzichte van anderen, een stukje informatie wat je normaal gesproken mist. Het enige nadeel van de communicatie over de score is dat die éénzijdig is. Je krijgt geen inzage in je fouten, Daarnaast kan je de toelichting van juiste/onjuiste antwoorden ook niet bij het testbureau ter discussie stellen.