Cijferreeksen

Wanneer een assessment het testonderdeel cijferreeksen bevat, wordt daarmee het vermogen om cijfermatige relaties te herkennen en te vervolgen gemeten. Bij meerdere verschillende soorten functies wordt er veel gewerkt met cijfers. Er zijn dan ook veel werknemers die het belangrijk vinden om te testen of de kandidaat cijfermatig inzicht heeft. Daarnaast worden met dit onderdeel de rekenkundige vaardigheden van de kandidaat getest.

Uitleg Cijferreeksen

Cijferreeksen bestaan uit een aantal opeenvolgende cijfers. Het is aan jou om het volgende getal in de reeks te voorspellen. Bij sommige tests moet je zelfs de volgende twee getallen voorspellen. Cijferreeksen laten zich indelen in twee soorten: wiskundige cijferreeksen en puzzel cijferreeksen.

Basis wiskunde

Om cijferreeksen snel en goed te kunnen maken, helpt het enorm als je basiswiskunde op een goed niveau is. Probeer daarom vooraf de (gratis) lesmaterialen over de basis wiskunde van Careerstarter door te nemen, zodat je niet opeens voor verrassingen komt te staan. Kleine rekenfoutjes worden zwaar bestraft, omdat je door 1 zo’n foutje al de patronen niet goed meer kan herkennen, en dus weggeleid wordt van het juiste antwoord.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Soorten Cijferreeksen


Een eenvoudige wiskundige cijferreeks is bijvoorbeeld 2-4-7-11-16. De verschillen zijn +2, +3, +4, +5, en het antwoord zal dan 22 zijn (+6). Er zijn vele varianten op deze wiskundige aanpak denkbaar.

Naast deze wiskunde benadering heb je ook tests die er een puzzle van maken. Deze tests laten bijvoorbeeld 2 reeksen door elkaar heen lopen. Een voorbeeld van zo’n reeks is 2 – 18 – 4 – 22 – 6 – 26 – 8 – ? . 2, 4, 6 en 8 vormen samen een reeks met telkens +2. 18, 22, 26 en ? vormen samen een reeks, met telkens verschil +4. Het antwoord is dan dus 30.

Naast deze twee veel voorkomende cijferreeksen kan je nog veel meer soorten terugvinden. Afhankelijk van de test die je krijgt moet je rekening houden met wiskundige vragen, of met een combinatie van wiskundige vragen en puzzels.

persoonlijke ontwikkeling
Oefenen cijferreeksen

Voor een compleet overzicht van de veelvoorkomende reeksen en een duidelijk stappenplan om cijferreeksen snel en goed op te lossen kan je terecht bij onze oefenmodule cijferreeksen. Daarna kan je volop aan de slag met het oefenen van de 100 oefenvragen met cijferreeksen.

De module Cijferreeksen komt voor in de assessments van de testbureaus HFM, Ixly, Meurs en PiCompany. Wil je alle modules uit de test die jij gaat afleggen oefenen? Kies dan voor het oefenpakket van het assessmentbureau dat jou zal testen.