Calder Werkt/AOB Compaz

Over Calder Werkt

AOB Compaz is in Nederland een grote aanbieder van diagnostiek en advisering binnen werkomgeving en scholing. Tegenwoordig is AOB Compaz voornamelijk een wegwijzer binnen het onderwijs. Voor advies over werk, loopbaan en de arbeidsmarkt wordt door AOB Compaz doorverwezen naar Calder Werkt; een organisatie waar AOB Compaz sinds begin 2018 onder valt.

Calder Werkt maakt diagnoses, begeleidt mensen naar nieuwe banen en is gespecialiseerd in ontwikkel- en selectieassessments. Wanneer een werkgever wilt weten of een kandidaat geschikt is voor een functie binnen het bedrijf, wordt er gebruik gemaakt van het selectieassessment. Dit assessment bestaat doorgaans uit de volgende testonderdelen: ‘figuurreeksen’, ‘cijferreeksen’ en ‘analogieën’.

Tijdsduur

Tijdens het selectieassessment van Calder Werkt wordt er voor iedere vraag een beschikbare tijd gegeven om het juiste antwoord te geven. Het is tijdens het afleggen van dit assessment niet mogelijk om vragen over te slaan. Daarnaast kan de tijd die je bij een bepaalde vraag over hebt niet meegenomen worden naar een volgende vraag. Het is dus zaak om bij iedere vraag zo snel als mogelijk het juiste antwoord op de vraag te vinden.

Internationaal

Het selectieassessment van Calder Werkt bevat het testonderdeel ‘analogieën’. Dit onderdeel meet de verbale capaciteiten en hier is dan ook een goed begrip van taal voor nodig. Om deze reden kan het selectieassessment niet als cultuurvrij worden beschouwd.

Bereid je optimaal voor op je Calder Werkt assessment,
lees meer over onze online training!

Testonderdelen

Het Calder Werkt assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: cijferreeksen, analogieën en figuurreeksen. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Figuurreeksen

Het vermogen om abstract en logisch te redeneren wordt door het Calder Werkt assessment gemeten aan de hand van het testonderdeel ‘figuurreeksen’. De opgaven uit dit onderdeel tonen steeds een aantal figuren allen bepaalde eigenschappen hebben. De eigenschappen van de figuren beïnvloeden elkaar waardoor er een logisch verband ontstaat. Er zijn veel verschillende eigenschappen mogelijk die het verband doen ontstaan. Het is voor dit testonderdeel verstandig om je bekend te maken met de mogelijk aanwezige verbanden. Het onderdeel ‘figuurreeksen’ geeft doorgaans vijf verschillende antwoordmogelijkheden waar uit gekozen kan worden.

Dit testonderdeel bestaat doorgaans uit ongeveer 24 vragen. De beschikbare tijd die per vraag wordt gegeven bedraagt ongeveer 1 minuut. *

Cijferreeksen

Het numeriek analytisch inzicht wordt door het Calder Werkt assessment gemeten aan de hand van het testonderdeel ‘cijferreeksen’. De opgaven uit dit testonderdeel bestaan uit reeksen van 5 cijfers waar een logische relatie tussen bestaat. Deze relatie kan gebaseerd zijn op verschillende soorten rekenkundige bewerkingen als optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen. Daarnaast kan er een verband ín een relatie worden gevonden die het eerst volgende cijfer van de reeks kan bepalen. Het is bij dit testonderdeel dus van belang dat je basis niveau wiskunde op pijl is. Download gratis het boekje Basis Rekenregels om je rekenvaardigheden op te halen.

De subtest ‘cijferreeksen’ bestaat doorgaans uit 20 tot 25 vragen. Per vraag wordt er ongeveer 1 minuut de tijd gegeven om het juiste antwoord te vinden. *

Verbale analogieën

Het vermogen om verbaal en logisch te redeneren wordt door het Calder Werkt assessment gemeten aan de hand van de subtest ‘analogieën’. De opgaven uit dit onderdeel bestaan steeds uit twee verbale vergelijkingen tussen twee begrippen. De relatie van de eerste vergelijking moet uiteindelijk het zelfde worden als die van de tweede vergelijking. Om dat te bereiken wordt er gevraagd om de open plekken in de getoonde vergelijkingen aan te vullen met de juiste begrippen. Er worden steeds 5 antwoordmogelijkheden getoond waarvan er twee kunnen worden uitgekozen om de lege plekken in de zinnen te vullen.

Het testonderdeel ‘verbale analogieën’ bestaat gemiddeld uit 25 vragen. Per vraag wordt er een andere beschikbare tijd gegeven die meestal tussen de 20 en 40 seconden ligt. *

Voorbereiding

We raden je aan om de verschillende onderdelen van het Calder Werkt assessment goed voor te bereiden zodat je een optimale score kunt behalen. Gelukkig zijn de verschillende onderdelen goed te trainen en kan je door middel van oefenen de onderdelen snel onder de knie krijgen. Wil jij de beste oplossingsstrategieën leren en oefenvragen maken? Bekijk dan de online training van Careerstarter en zorg ervoor dat jij een stapje voor hebt op je concurrenten!

Bedrijven

Calder Werkt heeft samenwerkingen met onder andere Gemeente Rotterdam, Gemeente Den Haag en het UWV. Maar ook voor veel andere bedrijven die HR beslissingen willen nemen organiseert Calder Werkt selectieassessments.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

Careerstarter levert inspanningen om te zorgen dat de hier gegeven informatie actueel en accuraat is. Deze is echter gebaseerd op ervaringen van eerdere test-kandidaten, en is onderhevig aan verandering indien de genoemde assessment bureaus overgaan tot andere assessment-methoden. Ook kunnen door verschillende opdrachtgevers van het assessmentbureau andere specificaties aan het assessment gegeven worden. Er kunnen daarom geen rechten aan deze informatie worden ontleend.