logisch redeneren
Alles over logisch redeneren in je assessment!
6 juni 2018
verbaal redeneren
E-assessment verbaal redeneren
20 juni 2018

Bij het onderdeel numeriek redeneren zijn de opdrachten op basis van getallen en rekenen. Dit testonderdeel komt in de meeste e-assessments voor. Een veel gehoord bezwaar van mensen die dit testonderdeel moeten maken, is dat het helemaal niets met hun activiteiten op werk te maken heeft. Zo lijkt het voor mensen met een juridische achtergrond vaak onlogisch om een test te moeten doen die op getallen en rekenen gebaseerd is. De vaardigheid om numeriek te redeneren kan met verschillende soorten wiskundige toetsen worden getest, maar voor je met dit soort (complexe) vragen begint is het handig om te zorgen dat je de basis van rekenen goed op orde hebt.

Basis wiskunde

De basis wiskunde is vooral een kwestie van goed/nauwkeurig kunnen rekenen. Het gaat daarbij om simpele verwerkingen als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Dat wordt al iets complexer wanneer het bijvoorbeeld betrekking heeft op breuken. Tot de basis wiskunde, rekenen wij ook het uitrekenen van percentages, het rekenen met indexcijfers, of het oplossen van vergelijkingen. Afhankelijk van de soort test die jij moet maken, ligt de nadruk meer of minder op deze afzonderlijke onderdelen. Klik voor meer informatie op deze link.

Cijferreeksen

cijferreeksen bestaan uit een aantal opeenvolgende getallen. Het is de bedoeling dat het volgende getal in de reeks wordt voorspeld, en in sommige getallenreeksen zelfs de volgende 2 getallen. Heel af en toe wordt er in de reeks een getal weggelaten, dit is een variatie op de meest gebruikte variant. De cijferreeksen zijn grofweg in twee varianten in te delen. Bij de ene variant gaat het bijna alleen om rekenen. Bij de andere variant gaat het om rekenen, gecombineerd met het oplossen van een puzzeltje. Denk hierbij aan 2 getallenreeksen die door elkaar staan. Wil je meer weten over getallenreeksen? Klik dan op deze link.

Tabelrekenen

Bij het testonderdeel tabelrekenen wordt de informatie in een complexere vorm weergegeven, zoals in een tabel of een grafiek. Daarbij wordt een vraag gesteld welke beantwoord moet worden op basis van een deel van de gegeven informatie. Een snelle selectie van de juiste informatie is daarvoor van belang. Ook zijn begrippenkennis (bijvoorbeeld de definitie van omzet of winst) en ervaring met het rekenen met percentages en indexcijfers nog van belang.  Bij dit onderwerp is het zeer belangrijk de vraag goed te lezen en te begrijpen. Wanneer je de vraag niet begrijpt, kan je haast niet op de juiste vergelijking uitkomen.

Rekensommen
Een ander numeriek redeneren testonderdeel zijn rekensommen, welke op het eerste gezicht vaak niet erg ingewikkeld lijken. Dit onderdeel test de basiswiskunde kennis en vaardigheden en komt slechts af en toe in een assessment voor. Kom je hiermee in aanraking en wil je er wat mee doen? Kijk dan vooral op deze pagina.