AVOP en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.

Voorbereiding AVOP

Een e-assessment bestaat meestal uit verschillende soorten testonderdelen die allemaal een andere capaciteit meten. De opgaven en vragen voor de verschillende onderdelen zijn dan ook erg anders van elkaar. Ieder testonderdeel vergt een bepaalde oplossingsstrategie om tot de juiste antwoorden van de vragen te komen. We raden je aan om alle onderdelen goed te oefenen zodat je weet wat je op een assessment kunt verwachten. Met een online training weet je zeker dat jij je optimaal voorbereidt en zorg je ervoor dat je concurrenten een stapje voor bent.

Oefenen voor AVOP

Careerstarter heeft een speciaal online oefenpakket ontwikkeld voor het AVOP e-assessment. Deze online training bevat verschillende oefenmodules voor alle onderdelen waar het assessment uit bestaat. Iedere module start met een uitgebreide uitleg van de juiste oplossingsstrategie. De modules van de online training bevatten allen een aantal sets met oefenvragen. Iedere set sluit af met een antwoordenpagina waarop de juiste antwoorden worden getoond. Het AVOP oefenpakket bevat in totaal 230 oefenvragen. De training wordt 21 dagen lang beschikbaar gesteld zodat er veel tijd is om alle vragen te oefenen. Echter, wanneer je langer gebruik wilt maken van het pakket, is het altijd mogelijk om de toegang tot de training te verlengen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Bereid je optimaal voor op je AVOP assessment,

volg direct onze online training!

Onderdelen van de online training

Het AVOP assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: figuurreeksen, analogieën en cijferreeksen. Deze onderdelen komen in veel assessments voor en hebben een duidelijke oplosstrategie. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Figuurreeksen

Met het testonderdeel ‘figuurreeksen’ wordt het vermogen om logisch en abstract te redeneren gemeten. De kandidaat wordt een aantal figuren getoond welke, door middel van veranderende eigenschappen, elkaar beïnvloeden. Door het juiste verband tussen de figuren te vinden, kan worden bepaald hor het eerst volgende figuur van de reeks er moet komen te zodat het verband zich vervolgt.

Omdat de figuren veel verschillende eigenschappen kunnen bezitten en meerdere van deze eigenschappen elkaar kunnen beïnvloeden, kan het lastig zijn om het juiste verband te vinden. Veel kandidaten ervaren dit testonderdeel dan ook in eerste instantie als lastig. Door veel te oefenen zal je snel de verbanden leren te herkennen. Het AVOP oefenpakket geeft een uitgebreide uitleg van alle mogelijke verbanden. Daarnaast bevat het oefenpakket 5 sets van 10 oefenopgaven.

Analogieën

Het testonderdeel ‘analogieën’ van het AVOP assessment meet het verbaal en logisch redeneervermogen. Er worden steeds twee relaties tussen twee begrippen getoond waarvan er bij iedere relatie een begrip mist. Het is aan de kandidaat om de juiste begrippen te vinden die de twee relaties aan elkaar gelijk maken. Door te herkennen om wat voor soort relaties het gaat (synoniemen, tegenstellingen, etc.) kunnen uit de antwoordmogelijkheden de juiste begrippen worden gekozen.

Om dit onderdeel goed te kunnen maken is het belangrijk welke verbale relaties zich voor kunnen doen. Het online oefenpakket voor AVOP biedt een uitgebreide uitleg over deze mogelijke relaties. Daarnaast bevat deze module van de online training 4 verschillende sets met 20 oefenvragen.

Cijferreeksen

Het numeriek analytisch inzicht wordt door het AVOP assessment gemeten aan de hand van het testonderdeel ‘cijferreeksen’. Tijdens dit onderdeel worden er een aantal getallen getoond in de vorm van een reeks. Deze getallen zijn door rekenkundige bewerkingen aan elkaar verbonden. Door de juiste formule te vinden voor het verband uit de reeks, kan worden bepaald wat de eerst volgende getallen uit de reeks moeten zijn.

Om het juiste verband in de cijferreeks te kunnen vinden is het belangrijk dat je basiskennis van rekenen op pijl is. Wil je eerst nog oefenen met rekenen? Download dan de gratis basis rekenregels van Careerstarter. Daarnaast is het nodig dat je bekend bent met de verschillende soorten verbanden die zich voor kunnen doen in deze module. Het online oefenpakket bestaat uit een uitgebreide uitleg over alle mogelijke verbanden. Daarnaast biedt de module van de online training 5 sets met 20 oefenvragen.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

* Deze informatie is gebaseerd op ervaringen van test kandidaten die het assessment van AVOP reeds hebben afgelegd. Het aantal vragen dat wordt gegeven en de tijd die beschikbaar wordt gesteld om deze vragen te beantwoorden kan echter veranderen.

AVOP en Careerstarter zijn op geen enkele wijze aan elkaar verbonden of gelieerd.

De informatie op deze pagina is onafhankelijk door Careerstarter opgesteld. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden.