Adaptieve Capaciteiten Test

*Deze pagina is geanonimiseerd op verzoek van de uitgever van de test*
Voorbereiding “Adaptieve Capaciteiten Test”

Een e-assessment bestaat doorgaans uit meerdere onderdelen die allen een andere capaciteit meten. Ieder onderdeel dient op een andere manier benaderd te worden om tot de juiste antwoorden te komen. Om een goede score te behalen en je concurrenten een stapje voor te zijn, is het aan te raden om goed te oefenen voor je assessment. Met een online training oefen je voor alle onderdelen van een test en weet je zeker dat jij je optimaal voorbereidt.

Oefenen voor “Adaptieve Capaciteiten Test”

Om goed te oefenen voor de testonderdelen van “Adaptieve Capaciteiten Test”, heeft Careerstarter een online traningspakket ontwikkeld. Alle verschillende onderdelen van dit assessment worden uitgebreid behandeld en juiste oplossingsstrategieën worden in iedere module toegelicht. Alle modules uit de online training bestaan uit een aantal sets met vragen. Na iedere set vragen worden zowel de juiste en gekozen antwoorden getoond. In totaal zijn er in het “Adaptieve Capaciteiten Test” pakket 230 vragen beschikbaar. De online training wordt na aankoop 21 dagen lang beschikbaar gesteld zodat je alle tijd hebt voor je voorbereidingen. Wil je langer gebruik maken van het pakket? Dan is er altijd de mogelijkheid om extra tijd aan te schaffen.

Jouw voordelen:

  • Je kunt direct aan de slag
  • Cursusmateriaal afgestemd op assessment
  • 24/7 toegang tot het materiaal
  • Per module een duidelijke uitleg met strategie
  • Toegang tot tips, oefenvragen en uitwerkingen
  • Je bent de concurrentie een stap voor!

Bereid je optimaal voor op je “Adaptieve Capaciteiten Test” assessment,

volg direct onze online training!

Onderdelen van de online training

Het “Adaptieve Capaciteiten Test” assessment bestaat over het algemeen uit de volgende drie onderdelen: figuurreeksen, analogieën en cijferreeksen. Deze onderdelen komen in veel assessments voor en hebben een duidelijke oplosstrategie. Bekijk de informatie over deze onderdelen hieronder en leer wat je moet weten voor het maken van dit assessment.

Figuurreeksen

Het vermogen om logisch en abstract te redeneren wordt gemeten aan de hand van het onderdeel ‘figuurreeksen’. Er wordt bij iedere opgave een reeks met verschillende figuren getoond. Al deze figuren hebben aparte eigenschappen die elkaar beïnvloeden. Door de beïnvloedende factoren van de figuren te herkennen kan worden bepaald hoe het eerst volgende figuur uit de reeks eruit moet komen te zien.

Er zijn veel verschillende soorten verbanden tussen de figuren mogelijk. Dit zorgt ervoor dat mensen dit onderdeel van de “Adaptieve Capaciteiten Test” test vaak lastig vinden. We raden je dan ook aan om goed te oefenen voor dit onderdeel en je in te lezen over de verschillende soorten mogelijke relaties tussen de figuren. Het online traingspakket voor het “Adaptieve Capaciteiten Test” assessment geeft een uitgebreide uitleg over deze mogelijke relaties. Daarnaast biedt het pakket 5 sets van 10 opgaven zodat er goed kan worden geoefend.

Analogieën

Het vermogen om verbaal en logisch te redeneren wordt gemeten aan de hand van ‘analogieën’. De opgaven uit dit onderdeel bestaan uit twee relaties tussen begrippen waarbij het aan jou is om de lege plek in de relatie aan te vullen met het juiste begrip. Door logisch te redeneren en bekend te zijn met de verschillende soorten verbanden kan dit juiste begrip worden gevonden.

Bij dit onderdeel is het belangrijk dat je verbale relaties kunt herkennen en toepassen. De online training van “Adaptieve Capaciteiten Test” biedt een uitgebreide uitleg over dit onderdeel zodat je alle mogelijke relaties leert herkennen. De module ‘analogieën’ van het “Adaptieve Capaciteiten Test” pakket bevat tevens 4 sets met 20 verschillende oefenopgaven.

Cijferreeksen

Het onderdeel ‘cijferreeksen’ van het “Adaptieve Capaciteiten Test” assessment meet het vermogen om cijfermatige relaties te herkennen en te vervolgen. De cijfers uit de reeksen die in de opgaven worden getoond, zijn onderling met elkaar verbonden. Er zijn verschillende soorten verbanden mogelijk; door het juiste verband tussen de cijfers te vinden kan worden bepaald wat het laatste cijfer in de reeks moet zijn.

Het is voor dit assessment onderdeel belangrijk dat je bekend bent met de verschillende soorten verbanden in een cijferreeks. De online training biedt uitleg voor ieder mogelijk verband zodat jij ze leert herkennen en toepassen. Daarnaast biedt de module uit de online training 5 sets van 20 oefenvragen zodat jij je optimaal kunt voorbereiden voor dit onderdeel. Ook is het belangrijk om een goede kennis te hebben van basis rekenregels. Wil je dit nog oefenen? Download dan de gratis basis rekenregels van Careerstarter.

Heb jij toevoegingen of suggesties voor de informatie op de website van Careerstarter? Laat ons dit weten zodat onze informatie up to date blijft door een mail te sturen naar info@careerstarter.nl.

* Deze informatie is gebaseerd op ervaringen van test kandidaten die het assessment van “Adaptieve Capaciteiten Test” reeds hebben afgelegd. Het aantal vragen dat wordt gegeven en de beschikbare tijd die beschikbaar wordt gesteld om deze vragen te beantwoorden kan echter veranderen.